آمار کل " واردات از" کشور (تاجيكستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس تاجيكستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 998,011 47,329,145,447 Rls. 1,579,802 $
2 12 1394 سرخس تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 534,465 26,922,787,870 Rls. 898,866 $
3 12 1394 سرخس تاجيكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 35,097 14,207,216,614 Rls. 472,841 $
4 12 1394 سرخس تاجيكستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 216,020 9,095,884,405 Rls. 303,621 $
5 12 1394 سرخس تاجيكستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,114 438,586,218 Rls. 15,521 $
مجموع کل
97,993,620,553 ريال
مجموع کل
3,270,652 دلار
[1]