آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 325,441 25,555,387,200 Rls. 852,831 $
مجموع کل
25,555,387,200 ريال
مجموع کل
852,831 دلار
[1]