آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 15,916,913 120,490,861,390 Rls. 4,241,319 $
2 12 1394 سرخس قزاقستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 13,040,635 117,386,862,755 Rls. 4,134,121 $
3 12 1394 سرخس قزاقستان 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 3,436,654 42,370,546,127 Rls. 1,491,282 $
4 12 1394 سرخس قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 1,221,100 23,475,612,283 Rls. 788,598 $
5 12 1394 سرخس قزاقستان 10011910 گندم دامي 472,650 3,955,397,332 Rls. 133,004 $
6 12 1394 سرخس قزاقستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 16,752 1,128,965,571 Rls. 37,684 $
7 12 1394 سرخس قزاقستان 10082900 ارزن بجز بذز 60,000 869,897,448 Rls. 31,287 $
مجموع کل
309,678,142,906 ريال
مجموع کل
10,857,294 دلار
[1]