آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان آلمان 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 84,350 110,068,060,800 Rls. 3,649,183 $
2 12 1394 سمنان آلمان 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 4,879 11,336,320,483 Rls. 389,203 $
3 12 1394 سمنان آلمان 84411000 ماشينهاي برش 5,882 9,604,980,000 Rls. 318,256 $
4 12 1394 سمنان آلمان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 40,713 6,215,253,487 Rls. 206,535 $
5 12 1394 سمنان آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 66,300 3,423,017,180 Rls. 114,347 $
6 12 1394 سمنان آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,180 2,764,788,441 Rls. 94,922 $
7 12 1394 سمنان آلمان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 18,900 2,283,189,805 Rls. 79,804 $
8 12 1394 سمنان آلمان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,900 2,263,552,300 Rls. 75,560 $
9 12 1394 سمنان آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 900 2,144,881,412 Rls. 73,639 $
10 12 1394 سمنان آلمان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,400 1,107,470,000 Rls. 36,697 $
11 12 1394 سمنان آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 6,460 1,014,539,700 Rls. 33,700 $
12 12 1394 سمنان آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 3,781 752,581,769 Rls. 24,954 $
13 12 1394 سمنان آلمان 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 3,500 632,575,019 Rls. 21,718 $
14 12 1394 سمنان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 4,140 570,849,437 Rls. 18,928 $
15 12 1394 سمنان آلمان 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 2,993 368,162,750 Rls. 12,207 $
16 12 1394 سمنان آلمان 90330090 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90، كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 443 333,883,186 Rls. 11,145 $
17 12 1394 سمنان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 490 136,304,000 Rls. 4,517 $
18 12 1394 سمنان آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 490 102,228,000 Rls. 3,387 $
مجموع کل
155,122,637,769 ريال
مجموع کل
5,168,702 دلار
[1]