آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 764,730 48,835,465,481 Rls. 1,661,547 $
2 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 11,051 9,937,635,211 Rls. 338,475 $
3 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,707 4,192,445,456 Rls. 145,420 $
4 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 7,194 1,505,976,335 Rls. 53,205 $
5 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 21,389 1,462,413,012 Rls. 48,976 $
6 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 25070010 کائولن 250,000 1,185,002,907 Rls. 41,866 $
7 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 73269030 مفتول فنري مارپيچ مستحکم شده با نخ وا يرکريرموردمصرف درساخت نوا ردوردربهاي خودرو 7,214 1,045,255,500 Rls. 34,622 $
8 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,800 488,682,100 Rls. 17,733 $
9 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 51 353,427,012 Rls. 12,825 $
10 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 468 275,621,641 Rls. 9,618 $
11 12 1394 سمنان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 90 43,243,116 Rls. 1,514 $
مجموع کل
69,325,167,770 ريال
مجموع کل
2,365,800 دلار
[1]