آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان انگلستان 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 21,796 42,445,020,754 Rls. 1,473,100 $
2 12 1394 سمنان انگلستان 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 6,020 1,918,131,676 Rls. 66,515 $
مجموع کل
44,363,152,430 ريال
مجموع کل
1,539,615 دلار
[1]