آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان جمهوري كره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 120,000 7,865,828,352 Rls. 260,523 $
2 12 1394 سمنان جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 102,000 4,743,709,372 Rls. 159,511 $
3 12 1394 سمنان جمهوري كره 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 54,643 3,833,035,410 Rls. 127,765 $
4 12 1394 سمنان جمهوري كره 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 10,491 1,249,631,813 Rls. 42,403 $
5 12 1394 سمنان جمهوري كره 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,730 851,571,624 Rls. 29,673 $
6 12 1394 سمنان جمهوري كره 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,067 724,330,828 Rls. 24,125 $
7 12 1394 سمنان جمهوري كره 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,002 428,407,278 Rls. 14,424 $
8 12 1394 سمنان جمهوري كره 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 100 177,305,880 Rls. 5,970 $
مجموع کل
19,873,820,557 ريال
مجموع کل
664,394 دلار
[1]