آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,530,910 28,772,200,737 Rls. 969,946 $
2 12 1394 سمنان عراق 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 93,620 254,307,288 Rls. 8,426 $
مجموع کل
29,026,508,025 ريال
مجموع کل
978,372 دلار
[1]