آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان هلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 61,300 7,199,097,928 Rls. 239,954 $
2 12 1394 سمنان هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 64,632 3,796,298,359 Rls. 126,308 $
3 12 1394 سمنان هلند 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 26,853 2,054,504,800 Rls. 69,845 $
4 12 1394 سمنان هلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 18,532 1,419,355,431 Rls. 47,782 $
5 12 1394 سمنان هلند 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 8,210 1,187,639,224 Rls. 39,420 $
6 12 1394 سمنان هلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 10,770 1,084,944,776 Rls. 36,011 $
7 12 1394 سمنان هلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5,157 398,951,171 Rls. 13,442 $
8 12 1394 سمنان هلند 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 2,722 206,193,788 Rls. 7,268 $
9 12 1394 سمنان هلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 1,700 62,638,812 Rls. 2,091 $
مجموع کل
17,409,624,289 ريال
مجموع کل
582,122 دلار
[1]