آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سنندج آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 75,845 27,562,575,800 Rls. 951,510 $
2 12 1394 سنندج آلمان 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,779 1,589,432,600 Rls. 52,702 $
3 12 1394 سنندج آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 10,322 1,382,548,323 Rls. 50,040 $
4 12 1394 سنندج آلمان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 5,550 1,123,241,555 Rls. 37,311 $
5 12 1394 سنندج آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 432 906,422,400 Rls. 30,030 $
6 12 1394 سنندج آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 12,690 854,936,592 Rls. 28,914 $
7 12 1394 سنندج آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,066 250,506,455 Rls. 8,865 $
مجموع کل
33,669,663,725 ريال
مجموع کل
1,159,372 دلار
[1]