آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سنندج ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 119,869 218,041,095,614 Rls. 7,529,165 $
2 12 1394 سنندج ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,322 491,895,000 Rls. 16,297 $
مجموع کل
218,532,990,614 ريال
مجموع کل
7,545,461 دلار
[1]