آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سنندج سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 40,082 65,891,820,000 Rls. 2,262,225 $
مجموع کل
65,891,820,000 ريال
مجموع کل
2,262,225 دلار
[1]