آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سنندج هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 14,630,600 490,366,659,143 Rls. 16,599,495 $
2 12 1394 سنندج هند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 234,000 3,064,521,590 Rls. 101,530 $
مجموع کل
493,431,180,733 ريال
مجموع کل
16,701,025 دلار
[1]