آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان اوكراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 349,000 12,122,736,231 Rls. 408,348 $
2 12 1394 سهلان اوكراين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 72,350 4,035,764,146 Rls. 137,944 $
3 12 1394 سهلان اوكراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,800 374,331,232 Rls. 13,084 $
4 12 1394 سهلان اوكراين 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 4,160 253,416,108 Rls. 8,914 $
5 12 1394 سهلان اوكراين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,260 192,748,622 Rls. 6,780 $
6 12 1394 سهلان اوكراين 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 720 20,468,882 Rls. 720 $
7 12 1394 سهلان اوكراين 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 230 15,967,319 Rls. 533 $
مجموع کل
17,015,432,540 ريال
مجموع کل
576,322 دلار
[1]