آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 202,411 52,226,391,928 Rls. 1,747,614 $
2 12 1394 سهلان ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 49,768 43,589,113,471 Rls. 1,451,425 $
3 12 1394 سهلان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 17,303 41,858,637,804 Rls. 1,396,921 $
4 12 1394 سهلان ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,550 28,055,346,381 Rls. 936,677 $
5 12 1394 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 165,652 26,919,767,585 Rls. 904,817 $
6 12 1394 سهلان ايتاليا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 54,548 25,191,915,438 Rls. 847,774 $
7 12 1394 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 147,292 24,331,334,096 Rls. 823,043 $
8 12 1394 سهلان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,650 23,690,902,980 Rls. 804,746 $
9 12 1394 سهلان ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 125,450 13,298,261,319 Rls. 452,895 $
10 12 1394 سهلان ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 193,722 12,718,148,686 Rls. 458,990 $
11 12 1394 سهلان ايتاليا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 6,290 11,081,241,000 Rls. 367,014 $
12 12 1394 سهلان ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 11,200 10,364,783,286 Rls. 355,848 $
13 12 1394 سهلان ايتاليا 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 3,825 8,686,045,875 Rls. 287,770 $
14 12 1394 سهلان ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,225 7,616,966,944 Rls. 269,103 $
15 12 1394 سهلان ايتاليا 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 117,265 7,472,410,885 Rls. 250,248 $
16 12 1394 سهلان ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 15,357 7,421,881,855 Rls. 249,905 $
17 12 1394 سهلان ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 5,400 6,907,764,200 Rls. 237,160 $
18 12 1394 سهلان ايتاليا 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 44,188 6,905,347,382 Rls. 233,053 $
19 12 1394 سهلان ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 29,740 6,854,742,860 Rls. 227,642 $
20 12 1394 سهلان ايتاليا 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 23,425 6,595,034,573 Rls. 222,574 $
21 12 1394 سهلان ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 29,050 5,189,200,886 Rls. 175,975 $
22 12 1394 سهلان ايتاليا 28049000 سلينيوم 4,000 4,988,075,456 Rls. 168,300 $
23 12 1394 سهلان ايتاليا 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 18,304 4,675,591,865 Rls. 160,123 $
24 12 1394 سهلان ايتاليا 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 3,255 4,664,206,688 Rls. 158,173 $
25 12 1394 سهلان ايتاليا 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 17,648 4,599,405,955 Rls. 153,106 $
26 12 1394 سهلان ايتاليا 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 12,000 4,504,298,800 Rls. 152,693 $
27 12 1394 سهلان ايتاليا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 38,000 4,277,219,700 Rls. 147,434 $
28 12 1394 سهلان ايتاليا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 72,019 3,992,731,648 Rls. 132,744 $
29 12 1394 سهلان ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,961 3,903,371,855 Rls. 135,829 $
30 12 1394 سهلان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 11,425 3,882,541,147 Rls. 132,556 $
31 12 1394 سهلان ايتاليا 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 13,747 3,650,456,844 Rls. 124,211 $
32 12 1394 سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 16,426 3,352,205,360 Rls. 114,218 $
33 12 1394 سهلان ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 13,563 3,210,901,465 Rls. 110,038 $
34 12 1394 سهلان ايتاليا 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 255 3,039,635,759 Rls. 106,920 $
35 12 1394 سهلان ايتاليا 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 2,229 3,028,730,640 Rls. 104,619 $
36 12 1394 سهلان ايتاليا 21069020 ا مولسيفاير 54,000 2,825,982,455 Rls. 95,967 $
37 12 1394 سهلان ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 29,978 2,815,710,130 Rls. 94,967 $
38 12 1394 سهلان ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,800 2,605,089,446 Rls. 92,543 $
39 12 1394 سهلان ايتاليا 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 13,430 2,449,314,021 Rls. 82,908 $
40 12 1394 سهلان ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 10,207 2,238,441,525 Rls. 78,902 $
41 12 1394 سهلان ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,248 2,221,185,727 Rls. 75,914 $
42 12 1394 سهلان ايتاليا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 37,462 2,064,639,398 Rls. 69,824 $
43 12 1394 سهلان ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 10,043 2,056,820,859 Rls. 71,142 $
44 12 1394 سهلان ايتاليا 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 3,053 2,021,228,865 Rls. 69,137 $
45 12 1394 سهلان ايتاليا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,000 1,978,471,000 Rls. 67,675 $
46 12 1394 سهلان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,995 1,968,612,158 Rls. 67,830 $
47 12 1394 سهلان ايتاليا 21069010 ا ستابيلايزر 5,600 1,933,342,240 Rls. 66,131 $
48 12 1394 سهلان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,430 1,901,597,283 Rls. 64,989 $
49 12 1394 سهلان ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 7,600 1,786,993,657 Rls. 61,373 $
50 12 1394 سهلان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,080 1,697,073,882 Rls. 57,384 $
51 12 1394 سهلان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 2,206 1,659,715,843 Rls. 58,794 $
52 12 1394 سهلان ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 4,394 1,594,065,384 Rls. 52,963 $
53 12 1394 سهلان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 19,906 1,558,902,033 Rls. 51,655 $
54 12 1394 سهلان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 997 1,483,087,320 Rls. 49,141 $
55 12 1394 سهلان ايتاليا 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 2,000 1,456,117,319 Rls. 49,462 $
56 12 1394 سهلان ايتاليا 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 166 1,409,394,936 Rls. 49,426 $
57 12 1394 سهلان ايتاليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 1,374,160,860 Rls. 46,475 $
58 12 1394 سهلان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 8,628 1,349,655,534 Rls. 44,845 $
59 12 1394 سهلان ايتاليا 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 24,202 1,330,100,398 Rls. 45,182 $
60 12 1394 سهلان ايتاليا 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 550 1,288,731,600 Rls. 43,335 $
61 12 1394 سهلان ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,580 1,271,658,811 Rls. 42,829 $
62 12 1394 سهلان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 77,889 1,229,976,038 Rls. 41,481 $
63 12 1394 سهلان ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 183 1,150,704,000 Rls. 38,386 $
64 12 1394 سهلان ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20,918 1,149,859,239 Rls. 38,152 $
65 12 1394 سهلان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 342 1,141,028,799 Rls. 39,480 $
66 12 1394 سهلان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 341 1,026,430,915 Rls. 34,326 $
67 12 1394 سهلان ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 840 999,381,911 Rls. 33,283 $
68 12 1394 سهلان ايتاليا 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 7,490 983,902,642 Rls. 33,354 $
69 12 1394 سهلان ايتاليا 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 100 921,327,960 Rls. 30,760 $
70 12 1394 سهلان ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 841,197,680 Rls. 28,068 $
71 12 1394 سهلان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 13,440 800,525,819 Rls. 28,090 $
72 12 1394 سهلان ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 6,800 785,981,341 Rls. 26,024 $
73 12 1394 سهلان ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,066 747,456,821 Rls. 24,971 $
74 12 1394 سهلان ايتاليا 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 9,394 717,145,645 Rls. 24,425 $
75 12 1394 سهلان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,577 704,095,162 Rls. 23,932 $
76 12 1394 سهلان ايتاليا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,500 659,541,300 Rls. 22,014 $
77 12 1394 سهلان ايتاليا 40169940 انولپ وتيوپ هاي پخت 2,828 641,265,128 Rls. 21,682 $
78 12 1394 سهلان ايتاليا 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 58 608,280,698 Rls. 20,228 $
79 12 1394 سهلان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,641 599,517,720 Rls. 20,420 $
80 12 1394 سهلان ايتاليا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 1,040 554,183,429 Rls. 18,956 $
81 12 1394 سهلان ايتاليا 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,497 554,056,875 Rls. 18,404 $
82 12 1394 سهلان ايتاليا 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 11,684 552,069,701 Rls. 18,292 $
83 12 1394 سهلان ايتاليا 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 10,000 529,118,920 Rls. 18,166 $
84 12 1394 سهلان ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 118 521,021,160 Rls. 17,264 $
85 12 1394 سهلان ايتاليا 90322000 مانوستات 284 520,981,102 Rls. 17,970 $
86 12 1394 سهلان ايتاليا 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 740 512,139,751 Rls. 17,361 $
87 12 1394 سهلان ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,390 511,804,290 Rls. 17,889 $
88 12 1394 سهلان ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,500 489,888,000 Rls. 16,357 $
89 12 1394 سهلان ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 4,080 443,034,552 Rls. 14,690 $
90 12 1394 سهلان ايتاليا 27101950 روغن صنعتي 7,200 442,504,527 Rls. 14,651 $
91 12 1394 سهلان ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 192 426,433,223 Rls. 14,192 $
92 12 1394 سهلان ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 173 423,143,022 Rls. 14,016 $
93 12 1394 سهلان ايتاليا 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 1,600 418,176,000 Rls. 13,856 $
94 12 1394 سهلان ايتاليا 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 1,010 418,094,271 Rls. 14,852 $
95 12 1394 سهلان ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 320 396,548,855 Rls. 13,280 $
96 12 1394 سهلان ايتاليا 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 232 395,232,000 Rls. 13,118 $
97 12 1394 سهلان ايتاليا 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 514 393,528,000 Rls. 13,030 $
98 12 1394 سهلان ايتاليا 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 3,695 389,036,384 Rls. 12,974 $
99 12 1394 سهلان ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 312 361,479,018 Rls. 12,313 $
100 12 1394 سهلان ايتاليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 274 330,572,741 Rls. 11,193 $
مجموع کل
506,375,369,940 ريال
مجموع کل
17,104,853 دلار