آمار کل " واردات از" کشور (ايرلند) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان ايرلند 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 45,000 15,720,766,514 Rls. 524,813 $
مجموع کل
15,720,766,514 ريال
مجموع کل
524,813 دلار
[1]