آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان جمهوري چك 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 21,610 13,544,345,000 Rls. 458,074 $
2 12 1394 سهلان جمهوري چك 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,520 1,458,483,655 Rls. 51,303 $
3 12 1394 سهلان جمهوري چك 84821000 بلبرينگ. 857 178,771,025 Rls. 6,060 $
4 12 1394 سهلان جمهوري چك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 83 70,083,356 Rls. 2,465 $
مجموع کل
15,251,683,036 ريال
مجموع کل
517,903 دلار
[1]