آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,316,500 54,855,935,945 Rls. 1,861,212 $
2 12 1394 سهلان سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,143,740 31,244,230,623 Rls. 1,077,612 $
3 12 1394 سهلان سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 301,056 12,405,562,385 Rls. 421,487 $
مجموع کل
98,505,728,953 ريال
مجموع کل
3,360,311 دلار
[1]