آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان لهستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 130,217 120,009,071,410 Rls. 4,200,325 $
2 12 1394 سهلان لهستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,800 32,214,628,320 Rls. 1,067,381 $
3 12 1394 سهلان لهستان 84133010 پمپ ا نژکتور 27,300 22,386,292,519 Rls. 766,230 $
4 12 1394 سهلان لهستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 13,760 4,388,875,200 Rls. 151,189 $
5 12 1394 سهلان لهستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 14,450 2,074,968,000 Rls. 68,872 $
6 12 1394 سهلان لهستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 17,200 1,411,819,000 Rls. 46,896 $
7 12 1394 سهلان لهستان 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 2,352 853,016,548 Rls. 28,284 $
8 12 1394 سهلان لهستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 694 253,808,555 Rls. 8,472 $
مجموع کل
183,592,479,552 ريال
مجموع کل
6,337,648 دلار
[1]