آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان گرجستان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 117,494 49,502,629,750 Rls. 1,639,900 $
2 12 1394 سهلان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 89,040 2,100,825,568 Rls. 72,692 $
3 12 1394 سهلان گرجستان 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 45,720 2,085,693,585 Rls. 73,365 $
4 12 1394 سهلان گرجستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 71,712 1,819,308,076 Rls. 60,238 $
5 12 1394 سهلان گرجستان 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 122,032 1,554,406,650 Rls. 51,711 $
6 12 1394 سهلان گرجستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 29,100 897,560,448 Rls. 31,572 $
7 12 1394 سهلان گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 22,000 528,937,530 Rls. 18,895 $
مجموع کل
58,489,361,607 ريال
مجموع کل
1,948,373 دلار
[1]