آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان چين 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 330,043 29,439,676,218 Rls. 987,680 $
2 12 1394 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 209,033 27,094,414,599 Rls. 924,115 $
3 12 1394 سيرجان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 268,088 25,730,087,591 Rls. 860,390 $
4 12 1394 سيرجان چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 139,339 22,318,183,216 Rls. 765,189 $
5 12 1394 سيرجان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 354,691 22,266,024,907 Rls. 745,586 $
6 12 1394 سيرجان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 153,000 19,061,499,553 Rls. 633,112 $
7 12 1394 سيرجان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 364,531 18,557,065,410 Rls. 618,667 $
8 12 1394 سيرجان چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 338,969 18,434,108,096 Rls. 617,070 $
9 12 1394 سيرجان چين 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 3,343,624 16,465,777,621 Rls. 569,838 $
10 12 1394 سيرجان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 284,636 15,287,504,324 Rls. 509,105 $
11 12 1394 سيرجان چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 350,710 14,081,154,475 Rls. 476,614 $
12 12 1394 سيرجان چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 82,550 11,335,840,718 Rls. 396,220 $
13 12 1394 سيرجان چين 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 501,677 11,102,754,929 Rls. 372,704 $
14 12 1394 سيرجان چين 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 260,958 10,982,610,767 Rls. 364,709 $
15 12 1394 سيرجان چين 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 46,405 10,582,432,993 Rls. 359,519 $
16 12 1394 سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 101,561 9,985,368,717 Rls. 333,755 $
17 12 1394 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 75,803 9,157,396,759 Rls. 303,385 $
18 12 1394 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 140,714 7,482,762,189 Rls. 250,911 $
19 12 1394 سيرجان چين 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 148,116 7,343,991,120 Rls. 257,242 $
20 12 1394 سيرجان چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 90,739 7,287,855,980 Rls. 242,100 $
21 12 1394 سيرجان چين 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 18,000 6,753,431,400 Rls. 228,938 $
22 12 1394 سيرجان چين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 88,939 6,446,115,043 Rls. 214,417 $
23 12 1394 سيرجان چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 93,002 6,278,372,018 Rls. 212,976 $
24 12 1394 سيرجان چين 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 99,948 5,991,484,372 Rls. 204,430 $
25 12 1394 سيرجان چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 66,762 5,987,179,443 Rls. 200,574 $
26 12 1394 سيرجان چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 82,707 5,863,012,992 Rls. 198,298 $
27 12 1394 سيرجان چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 40,305 5,853,860,313 Rls. 194,506 $
28 12 1394 سيرجان چين 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 53,724 5,836,784,292 Rls. 204,012 $
29 12 1394 سيرجان چين 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 112,827 5,361,874,344 Rls. 178,304 $
30 12 1394 سيرجان چين 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 8,531 5,346,425,346 Rls. 178,364 $
31 12 1394 سيرجان چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 105,209 4,816,309,812 Rls. 165,801 $
32 12 1394 سيرجان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 42,052 4,746,894,892 Rls. 159,709 $
33 12 1394 سيرجان چين 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 33,700 4,617,786,072 Rls. 155,690 $
34 12 1394 سيرجان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 51,434 4,476,906,437 Rls. 148,882 $
35 12 1394 سيرجان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 58,170 4,463,782,662 Rls. 150,332 $
36 12 1394 سيرجان چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 19,439 4,348,182,275 Rls. 144,508 $
37 12 1394 سيرجان چين 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 88,398 3,751,453,459 Rls. 126,882 $
38 12 1394 سيرجان چين 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 9,876 3,750,054,952 Rls. 128,192 $
39 12 1394 سيرجان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 6,614 3,656,916,585 Rls. 125,014 $
40 12 1394 سيرجان چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 55,708 3,518,124,229 Rls. 117,745 $
41 12 1394 سيرجان چين 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 74,710 3,412,307,129 Rls. 113,015 $
42 12 1394 سيرجان چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 81,104 3,384,880,058 Rls. 115,004 $
43 12 1394 سيرجان چين 85183090 مجموع هاي متشکل از يک ميکروفون و يک يا چند بلندگو 69,989 3,342,490,766 Rls. 110,887 $
44 12 1394 سيرجان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 12,232 3,327,040,131 Rls. 110,741 $
45 12 1394 سيرجان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 18,990 3,311,288,236 Rls. 110,439 $
46 12 1394 سيرجان چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 53,214 3,249,365,961 Rls. 110,723 $
47 12 1394 سيرجان چين 55091200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا زنايلون, ياساير پلي اميدها ، آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 57,154 3,076,766,537 Rls. 107,542 $
48 12 1394 سيرجان چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,200 2,915,941,028 Rls. 100,512 $
49 12 1394 سيرجان چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 34,928 2,738,789,393 Rls. 91,533 $
50 12 1394 سيرجان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,981 2,672,443,443 Rls. 90,217 $
51 12 1394 سيرجان چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 9,771 2,613,992,227 Rls. 91,021 $
52 12 1394 سيرجان چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 16,152 2,535,389,347 Rls. 85,769 $
53 12 1394 سيرجان چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 53,880 2,376,380,685 Rls. 80,810 $
54 12 1394 سيرجان چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 2,156 2,376,169,844 Rls. 79,270 $
55 12 1394 سيرجان چين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 46,641 2,288,749,428 Rls. 75,827 $
56 12 1394 سيرجان چين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 40,654 2,280,686,666 Rls. 77,039 $
57 12 1394 سيرجان چين 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 19,574 2,210,491,732 Rls. 74,342 $
58 12 1394 سيرجان چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 48,245 2,180,841,125 Rls. 73,923 $
59 12 1394 سيرجان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 7,253 2,143,744,890 Rls. 71,573 $
60 12 1394 سيرجان چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 10,874 2,033,240,723 Rls. 69,579 $
61 12 1394 سيرجان چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 30,603 1,989,641,302 Rls. 67,273 $
62 12 1394 سيرجان چين 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 29,233 1,967,295,508 Rls. 67,489 $
63 12 1394 سيرجان چين 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 18,455 1,893,822,448 Rls. 62,979 $
64 12 1394 سيرجان چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 26,054 1,758,301,225 Rls. 58,270 $
65 12 1394 سيرجان چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 20,000 1,743,307,184 Rls. 58,203 $
66 12 1394 سيرجان چين 85044020 شارژر باطري 22,207 1,716,525,902 Rls. 57,412 $
67 12 1394 سيرجان چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 14,373 1,698,264,536 Rls. 57,100 $
68 12 1394 سيرجان چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 25,740 1,684,719,478 Rls. 56,634 $
69 12 1394 سيرجان چين 85271390 ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,400 1,678,049,296 Rls. 55,594 $
70 12 1394 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,459 1,656,968,384 Rls. 55,226 $
71 12 1394 سيرجان چين 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 20,050 1,656,361,500 Rls. 55,415 $
72 12 1394 سيرجان چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 27,332 1,624,018,565 Rls. 54,789 $
73 12 1394 سيرجان چين 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pre-set) 5,876 1,619,347,937 Rls. 53,740 $
74 12 1394 سيرجان چين 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 9,783 1,600,786,348 Rls. 54,400 $
75 12 1394 سيرجان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 12,937 1,558,060,540 Rls. 51,840 $
76 12 1394 سيرجان چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 8,403 1,533,801,058 Rls. 53,418 $
77 12 1394 سيرجان چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 12,964 1,509,287,005 Rls. 50,704 $
78 12 1394 سيرجان چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 6,661 1,467,586,352 Rls. 49,100 $
79 12 1394 سيرجان چين 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 16,000 1,446,230,800 Rls. 48,434 $
80 12 1394 سيرجان چين 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 10,700 1,442,983,791 Rls. 47,811 $
81 12 1394 سيرجان چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 25,583 1,441,305,764 Rls. 49,235 $
82 12 1394 سيرجان چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 1,462 1,434,105,773 Rls. 48,462 $
83 12 1394 سيرجان چين 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 28,708 1,356,975,404 Rls. 44,960 $
84 12 1394 سيرجان چين 95045000 كنسولکهاي بازي ويدئويي و دستگاهکها، به غير از آنهايي كه مشمول شماره فرعي 950430 ميکگردد. 49,549 1,347,435,267 Rls. 44,668 $
85 12 1394 سيرجان چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 18,004 1,339,056,413 Rls. 44,344 $
86 12 1394 سيرجان چين 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 9,813 1,265,403,396 Rls. 41,898 $
87 12 1394 سيرجان چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 12,229 1,223,544,390 Rls. 41,309 $
88 12 1394 سيرجان چين 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8,785 1,207,537,128 Rls. 40,113 $
89 12 1394 سيرجان چين 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 15,649 1,192,439,092 Rls. 40,524 $
90 12 1394 سيرجان چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 21,489 1,187,141,504 Rls. 40,205 $
91 12 1394 سيرجان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 15,191 1,146,122,973 Rls. 37,978 $
92 12 1394 سيرجان چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 18,316 1,138,391,781 Rls. 38,002 $
93 12 1394 سيرجان چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 19,113 1,129,589,941 Rls. 38,164 $
94 12 1394 سيرجان چين 85044070 سلفS.M.D 18,915 1,111,299,337 Rls. 37,950 $
95 12 1394 سيرجان چين 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدال معکوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 27,547 1,086,754,489 Rls. 37,949 $
96 12 1394 سيرجان چين 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 15,694 1,066,163,112 Rls. 36,478 $
97 12 1394 سيرجان چين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 16,892 1,065,129,409 Rls. 35,749 $
98 12 1394 سيرجان چين 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 19,787 1,052,004,342 Rls. 35,019 $
99 12 1394 سيرجان چين 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 9,397 1,030,768,089 Rls. 36,028 $
100 12 1394 سيرجان چين 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 12,812 964,220,091 Rls. 32,519 $
مجموع کل
527,363,207,320 ريال
مجموع کل
17,782,631 دلار