آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 16,343 19,036,787,675 Rls. 630,584 $
مجموع کل
19,036,787,675 ريال
مجموع کل
630,584 دلار
[1]