آمار کل " واردات از" کشور (كانادا) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد كانادا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 58,296 89,876,229,837 Rls. 3,252,967 $
مجموع کل
89,876,229,837 ريال
مجموع کل
3,252,967 دلار
[1]