آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد هلند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 103,000 20,340,985,620 Rls. 673,967 $
مجموع کل
20,340,985,620 ريال
مجموع کل
673,967 دلار
[1]