آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,090,505 3,898,967,650,837 Rls. 131,899,594 $
2 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,552,888 1,716,232,803,472 Rls. 58,287,119 $
3 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 4,574,243 724,913,024,410 Rls. 24,490,202 $
4 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,049,740 577,267,425,629 Rls. 19,625,339 $
5 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,769,114 270,247,116,898 Rls. 9,437,103 $
6 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 460,932 262,672,415,920 Rls. 8,778,873 $
7 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,000,000 242,134,348,000 Rls. 8,083,000 $
8 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 563,450 176,628,776,454 Rls. 6,061,572 $
9 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 177,978 117,380,081,901 Rls. 3,970,979 $
10 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 463,734 116,684,595,000 Rls. 3,870,541 $
11 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,387,944 79,628,276,082 Rls. 2,700,523 $
12 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 25,015 71,097,795,541 Rls. 2,619,861 $
13 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 131,400 67,864,645,180 Rls. 2,260,180 $
14 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 1,353,024 64,668,471,704 Rls. 2,178,622 $
15 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 97,690 50,518,043,186 Rls. 1,732,448 $
16 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032420 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 48,000 41,612,673,024 Rls. 1,389,358 $
17 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 132,993 37,632,780,000 Rls. 1,290,321 $
18 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032210 --- وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد 9,800 35,857,052,430 Rls. 1,208,285 $
19 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 368,400 28,975,071,982 Rls. 965,721 $
20 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 246,983 27,909,286,417 Rls. 931,041 $
21 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 728,000 27,642,315,792 Rls. 915,824 $
22 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 82,000 24,682,419,000 Rls. 844,276 $
23 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 460,000 23,576,787,950 Rls. 824,974 $
24 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 28,500 22,870,802,299 Rls. 773,786 $
25 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87033322 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور درونسوز پيستوني تراكمي - احتراقي (ديزل يا نيمه ديزل) با حجم سيلندري بيشتر از 3000 سي سي 25,500 22,009,968,000 Rls. 734,400 $
26 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295190 ساير لودرهاكه درجاي ديگري ذكر نشده باشند 109,887 20,799,910,589 Rls. 734,849 $
27 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 127,000 19,732,141,440 Rls. 655,640 $
28 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,192,550 18,219,441,210 Rls. 609,703 $
29 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 77,060 17,693,758,039 Rls. 586,216 $
30 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 514,466 17,326,391,658 Rls. 580,114 $
31 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 519,142 17,135,156,209 Rls. 569,524 $
32 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 225,840 17,002,765,528 Rls. 603,431 $
33 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 366,045 15,811,028,491 Rls. 562,910 $
34 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032310 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 23,460 15,438,953,644 Rls. 511,512 $
35 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 3,447,360 14,246,607,050 Rls. 479,522 $
36 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 238,629 13,317,037,685 Rls. 448,925 $
37 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 400 12,059,588,367 Rls. 405,514 $
38 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 55,700 11,072,357,405 Rls. 390,992 $
39 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 383,925 10,813,553,262 Rls. 360,754 $
40 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 334,200 10,556,190,302 Rls. 363,286 $
41 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 3,100 8,507,006,981 Rls. 288,880 $
42 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 131,178 8,287,789,174 Rls. 281,562 $
43 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 165,000 8,272,757,502 Rls. 276,112 $
44 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 11,600 8,081,720,566 Rls. 267,589 $
45 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 17,550 7,311,175,651 Rls. 248,350 $
46 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 277,000 7,264,714,210 Rls. 247,978 $
47 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 52,000 6,789,396,480 Rls. 230,626 $
48 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 47,170 6,766,622,429 Rls. 229,163 $
49 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 6,870 6,701,884,467 Rls. 223,150 $
50 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,800 6,673,087,090 Rls. 220,949 $
51 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 154 6,594,812,025 Rls. 218,516 $
52 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 123,700 6,522,729,054 Rls. 218,119 $
53 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 46 6,503,093,178 Rls. 229,224 $
54 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 181,000 6,418,483,643 Rls. 226,761 $
55 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 1,128 6,354,698,208 Rls. 212,941 $
56 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 111,150 6,298,631,145 Rls. 212,940 $
57 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 11,067 6,136,065,600 Rls. 204,692 $
58 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 452 6,049,671,057 Rls. 206,207 $
59 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 24,900 5,982,937,360 Rls. 198,097 $
60 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 52,000 5,825,124,240 Rls. 207,411 $
61 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 403,860 5,463,602,035 Rls. 190,628 $
62 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032312 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 9,000 5,053,200,000 Rls. 180,730 $
63 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 40169400 سپر حتي قابل بادکردن برا ي پهلوگيري کشتي ازكائوچوي ولكانيزه غير اسفنجي 1,260 5,028,904,224 Rls. 175,123 $
64 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87115029 ---موتورسيكلت ها داراي موتورپيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندربيشتر از 800 سي سي غيراز نوع دوزمانه بجزمورداستفاده در پيست وانواع كارتينگ 2,960 4,899,933,780 Rls. 174,065 $
65 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 487 4,542,936,541 Rls. 160,345 $
66 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 65,538 4,336,345,905 Rls. 148,259 $
67 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 11,389 4,332,349,980 Rls. 148,740 $
68 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,200 4,195,970,988 Rls. 140,095 $
69 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,900 4,021,631,480 Rls. 142,864 $
70 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 458 3,862,456,210 Rls. 130,011 $
71 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 40,632 3,730,000,000 Rls. 127,044 $
72 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 65,000 3,582,952,062 Rls. 126,995 $
73 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 5,216 3,540,369,288 Rls. 124,228 $
74 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 95,000 3,395,743,080 Rls. 112,860 $
75 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 7,311 3,138,198,725 Rls. 106,527 $
76 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 62011300 پالتوونيم پالتو,ردا,باراني ، شنل وشنل باشلق دا ر,مردا نه ياپسرا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 1,500 3,113,944,612 Rls. 107,563 $
77 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 13,500 2,973,556,630 Rls. 104,596 $
78 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 300 2,857,882,819 Rls. 94,931 $
79 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 2,847,065,025 Rls. 95,347 $
80 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 4,000 2,695,502,830 Rls. 89,249 $
81 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87111090 موتورسيکلت باحجم سيلندرحداكثر سي سي 50،بجز نوع دوزمانه 1,480 2,613,181,704 Rls. 87,234 $
82 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 46,680 2,505,891,584 Rls. 83,627 $
83 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 2,169 2,396,408,452 Rls. 79,396 $
84 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 19,980 2,319,741,181 Rls. 82,966 $
85 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101920 گريس 700 2,235,089,559 Rls. 76,643 $
86 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 296 2,217,224,157 Rls. 78,154 $
87 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 58064000 پارچه هاي متشکل ا زتاروبدون پود,که بوسيله چسپ بهم متصل شده ا ست (Bolducs). 23,108 1,946,120,008 Rls. 64,456 $
88 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 50,537 1,937,922,000 Rls. 66,288 $
89 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,750 1,902,620,775 Rls. 63,654 $
90 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 5,050 1,719,975,688 Rls. 58,457 $
91 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 44,438 1,695,015,370 Rls. 59,986 $
92 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 10,500 1,686,333,600 Rls. 55,868 $
93 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 9,615 1,686,333,600 Rls. 55,870 $
94 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 762 1,604,294,363 Rls. 55,050 $
95 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 11,600 1,547,423,034 Rls. 54,762 $
96 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 9,600 1,532,000,000 Rls. 51,140 $
97 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 22,000 1,474,313,760 Rls. 49,209 $
98 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 195 1,463,138,267 Rls. 50,434 $
99 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27030010 پيت ماس 95,500 1,380,571,500 Rls. 48,255 $
100 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 26,000 1,368,674,580 Rls. 48,144 $
مجموع کل
9,213,086,727,443 ريال
مجموع کل
312,335,897 دلار