آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 857,547 262,688,242,643 Rls. 8,776,200 $
2 12 1394 شهيدرجايي استراليا 02042200 ساير قطعات به صورت با استخوان از گوشت هاي نوع گوسفند ، تازه يا سرد كرده 600,281 97,541,274,676 Rls. 3,275,219 $
3 12 1394 شهيدرجايي استراليا 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 315,181 53,530,372,103 Rls. 1,780,132 $
4 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,400 23,087,206,336 Rls. 770,678 $
5 12 1394 شهيدرجايي استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 77,440 17,028,055,520 Rls. 576,009 $
6 12 1394 شهيدرجايي استراليا 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 98,467 16,104,000,001 Rls. 548,501 $
7 12 1394 شهيدرجايي استراليا 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 49,840 10,760,802,933 Rls. 380,173 $
8 12 1394 شهيدرجايي استراليا 38123030 پايدا رکننده هايUV 99,544 9,903,000,000 Rls. 336,391 $
9 12 1394 شهيدرجايي استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 51,061 9,509,348,464 Rls. 315,046 $
10 12 1394 شهيدرجايي استراليا 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 100,000 9,294,000,000 Rls. 310,940 $
11 12 1394 شهيدرجايي استراليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 313,950 9,248,016,697 Rls. 312,825 $
12 12 1394 شهيدرجايي استراليا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 240,000 7,548,408,000 Rls. 252,000 $
13 12 1394 شهيدرجايي استراليا 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 280,000 6,430,129,202 Rls. 223,212 $
14 12 1394 شهيدرجايي استراليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 192,000 6,271,238,435 Rls. 217,852 $
15 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 5,980 5,293,219,176 Rls. 179,049 $
16 12 1394 شهيدرجايي استراليا 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 4,855,000,000 Rls. 162,071 $
17 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 14,500 3,304,200,000 Rls. 109,479 $
18 12 1394 شهيدرجايي استراليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 44,000 2,885,792,999 Rls. 99,274 $
19 12 1394 شهيدرجايي استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 41,314 2,560,408,484 Rls. 86,762 $
20 12 1394 شهيدرجايي استراليا 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 18,520 2,334,962,446 Rls. 81,931 $
21 12 1394 شهيدرجايي استراليا 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 32,152 2,020,000,876 Rls. 67,253 $
22 12 1394 شهيدرجايي استراليا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 20,000 1,776,000,000 Rls. 59,287 $
23 12 1394 شهيدرجايي استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,500 1,050,810,000 Rls. 35,694 $
24 12 1394 شهيدرجايي استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,650 884,327,512 Rls. 29,978 $
25 12 1394 شهيدرجايي استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,846 857,748,089 Rls. 28,614 $
26 12 1394 شهيدرجايي استراليا 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 2,278 767,051,350 Rls. 25,415 $
27 12 1394 شهيدرجايي استراليا 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 5,017 765,222,043 Rls. 25,406 $
28 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 648,792,000 Rls. 23,204 $
29 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 980 624,959,230 Rls. 22,079 $
30 12 1394 شهيدرجايي استراليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 4,843 518,970,010 Rls. 17,195 $
31 12 1394 شهيدرجايي استراليا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 18,000 495,302,389 Rls. 17,595 $
32 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,008 325,118,937 Rls. 11,277 $
33 12 1394 شهيدرجايي استراليا 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 855 277,000,000 Rls. 9,247 $
34 12 1394 شهيدرجايي استراليا 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 1,771 274,839,799 Rls. 9,106 $
35 12 1394 شهيدرجايي استراليا 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 984 262,504,567 Rls. 8,698 $
36 12 1394 شهيدرجايي استراليا 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 2,484 255,699,080 Rls. 8,472 $
37 12 1394 شهيدرجايي استراليا 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 2,235 247,806,000 Rls. 8,211 $
38 12 1394 شهيدرجايي استراليا 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 21,000 236,527,340 Rls. 7,892 $
39 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 150 128,693,180 Rls. 4,276 $
40 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 1,285 93,992,036 Rls. 3,121 $
41 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 159 66,331,548 Rls. 2,251 $
42 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 545 64,086,848 Rls. 2,128 $
43 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 872 61,397,018 Rls. 2,094 $
44 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 355 51,907,629 Rls. 1,756 $
45 12 1394 شهيدرجايي استراليا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 487 37,102,912 Rls. 1,232 $
46 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 76 22,585,350 Rls. 783 $
47 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 165 22,457,108 Rls. 775 $
48 12 1394 شهيدرجايي استراليا 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 52 20,840,272 Rls. 692 $
49 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 210 16,804,728 Rls. 558 $
50 12 1394 شهيدرجايي استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 120 13,386,057 Rls. 464 $
51 12 1394 شهيدرجايي استراليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 10 11,745,240 Rls. 390 $
52 12 1394 شهيدرجايي استراليا 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 50 7,808,533 Rls. 271 $
53 12 1394 شهيدرجايي استراليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 5,420,880 Rls. 180 $
54 12 1394 شهيدرجايي استراليا 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 54 4,788,444 Rls. 159 $
مجموع کل
573,095,705,120 ريال
مجموع کل
19,229,500 دلار
[1]