آمار کل " واردات از" کشور (اسلووني) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 74,369 4,268,067,954 Rls. 141,624 $
2 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 15,200 2,068,426,392 Rls. 69,028 $
3 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 6,927 1,728,755,949 Rls. 57,424 $
4 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 15,600 1,702,172,160 Rls. 56,830 $
5 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 63,000 1,592,611,815 Rls. 53,578 $
6 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 22,000 1,415,519,280 Rls. 46,901 $
7 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 10,965 1,380,000,000 Rls. 47,867 $
8 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 8,462 1,309,117,376 Rls. 43,485 $
9 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 15,200 1,284,005,560 Rls. 42,843 $
10 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 42,000 921,174,339 Rls. 31,227 $
11 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 21,057 911,859,755 Rls. 30,257 $
12 12 1394 شهيدرجايي اسلووني 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 25,000 477,700,000 Rls. 16,079 $
مجموع کل
19,059,410,580 ريال
مجموع کل
637,142 دلار
[1]