آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 40,539,538 1,115,033,356,813 Rls. 37,721,433 $
2 12 1394 شهيدرجايي اوكراين 25070010 کائولن 867,000 5,844,574,300 Rls. 194,144 $
3 12 1394 شهيدرجايي اوكراين 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 168,000 2,836,669,020 Rls. 94,675 $
4 12 1394 شهيدرجايي اوكراين 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,212 1,034,642,724 Rls. 36,305 $
5 12 1394 شهيدرجايي اوكراين 10082100 بذر ارزن 47,500 611,388,000 Rls. 20,400 $
6 12 1394 شهيدرجايي اوكراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,425 579,995,252 Rls. 19,839 $
مجموع کل
1,125,940,626,109 ريال
مجموع کل
38,086,797 دلار
[1]