آمار کل " واردات از" کشور (بنگلادش) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 22,655,208 771,124,811,801 Rls. 25,941,025 $
2 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 4,743,540 184,273,569,308 Rls. 6,314,943 $
3 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 5,982,402 172,491,334,537 Rls. 5,835,845 $
4 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 249,128 11,434,007,798 Rls. 379,804 $
5 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 120,000 5,514,717,770 Rls. 198,059 $
6 12 1394 شهيدرجايي بنگلادش 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 176,120 4,355,205,483 Rls. 146,312 $
مجموع کل
1,149,193,646,697 ريال
مجموع کل
38,815,988 دلار
[1]