آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 9,724,107 627,933,229,811 Rls. 21,304,344 $
2 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 7,623,457 456,359,064,620 Rls. 15,559,736 $
3 12 1394 شهيدرجايي تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,775,389 397,182,049,808 Rls. 13,635,260 $
4 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 334,206 374,555,618,503 Rls. 12,749,237 $
5 12 1394 شهيدرجايي تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 5,790,468 294,833,593,908 Rls. 10,040,226 $
6 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 6,698,000 288,423,933,346 Rls. 9,703,093 $
7 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 4,998,561 286,757,769,795 Rls. 9,723,141 $
8 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 4,636,843 225,783,323,115 Rls. 7,686,900 $
9 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,284,373 176,878,004,352 Rls. 6,035,545 $
10 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 4,415,123 144,596,664,959 Rls. 4,983,512 $
11 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 3,530,000 139,880,535,817 Rls. 4,677,701 $
12 12 1394 شهيدرجايي تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 960,420 112,853,951,489 Rls. 3,822,153 $
13 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,537,720 103,381,682,287 Rls. 3,491,604 $
14 12 1394 شهيدرجايي تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,736,493 95,815,160,632 Rls. 3,253,271 $
15 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 1,323,147 88,551,799,349 Rls. 3,016,095 $
16 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,669,940 88,240,095,357 Rls. 2,986,452 $
17 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 1,797,500 81,918,778,760 Rls. 2,847,787 $
18 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,210,000 80,235,548,346 Rls. 2,660,085 $
19 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 889,137 74,026,975,963 Rls. 2,566,371 $
20 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 1,717,000 72,444,892,035 Rls. 2,453,475 $
21 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 772,798 68,261,933,476 Rls. 2,413,133 $
22 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 910,500 66,153,126,891 Rls. 2,228,367 $
23 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 133,558 63,327,529,322 Rls. 2,117,872 $
24 12 1394 شهيدرجايي تايوان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,980,634 60,568,383,243 Rls. 2,054,489 $
25 12 1394 شهيدرجايي تايوان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 3,613,946 60,246,717,744 Rls. 2,077,854 $
26 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 91,410 59,276,415,379 Rls. 2,015,866 $
27 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 36,360 58,726,382,400 Rls. 1,955,010 $
28 12 1394 شهيدرجايي تايوان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 174,400 56,754,406,036 Rls. 1,921,715 $
29 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 143,885 55,327,001,998 Rls. 1,846,930 $
30 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 314,555 53,758,846,713 Rls. 1,848,216 $
31 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,199,250 52,820,337,311 Rls. 1,804,076 $
32 12 1394 شهيدرجايي تايوان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 884,000 52,784,983,261 Rls. 1,780,574 $
33 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 112,061 52,753,516,282 Rls. 1,847,214 $
34 12 1394 شهيدرجايي تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 28,212 52,710,295,178 Rls. 1,770,801 $
35 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 679,050 49,607,022,408 Rls. 1,703,105 $
36 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 755,680 48,763,016,577 Rls. 1,655,204 $
37 12 1394 شهيدرجايي تايوان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 374,447 46,369,161,646 Rls. 1,541,967 $
38 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 374,165 45,921,391,723 Rls. 1,553,768 $
39 12 1394 شهيدرجايي تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 106,307 45,746,341,146 Rls. 1,570,489 $
40 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 259,329 44,884,604,718 Rls. 1,516,458 $
41 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 821,005 43,169,528,736 Rls. 1,444,663 $
42 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 138,840 43,158,268,366 Rls. 1,454,130 $
43 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 50,860 43,089,139,548 Rls. 1,466,658 $
44 12 1394 شهيدرجايي تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 21,253 42,452,569,341 Rls. 1,443,035 $
45 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 493,025 42,394,706,781 Rls. 1,427,747 $
46 12 1394 شهيدرجايي تايوان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 147,821 42,330,226,331 Rls. 1,434,773 $
47 12 1394 شهيدرجايي تايوان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 613,740 41,779,130,419 Rls. 1,464,305 $
48 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 470,239 40,908,397,808 Rls. 1,384,098 $
49 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 429,343 40,185,128,277 Rls. 1,420,864 $
50 12 1394 شهيدرجايي تايوان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 640,000 40,073,465,280 Rls. 1,342,313 $
51 12 1394 شهيدرجايي تايوان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 907,200 39,805,438,620 Rls. 1,339,962 $
52 12 1394 شهيدرجايي تايوان 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 81,369 38,205,489,650 Rls. 1,297,966 $
53 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 3,510 37,067,291,949 Rls. 1,256,561 $
54 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 700,200 34,753,258,315 Rls. 1,153,905 $
55 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 21,881 34,079,298,982 Rls. 1,129,052 $
56 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 438,439 33,582,442,050 Rls. 1,131,365 $
57 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 664,000 32,495,293,477 Rls. 1,099,446 $
58 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 104,660 32,112,494,246 Rls. 1,072,469 $
59 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 803,000 31,759,568,596 Rls. 1,076,778 $
60 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 512,856 31,639,543,657 Rls. 1,097,376 $
61 12 1394 شهيدرجايي تايوان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 79,900 31,611,561,911 Rls. 1,072,376 $
62 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 931,246 30,998,720,240 Rls. 1,045,363 $
63 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 36,143 28,945,826,955 Rls. 973,294 $
64 12 1394 شهيدرجايي تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 410,874 28,712,830,600 Rls. 963,406 $
65 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 81,990 27,995,899,762 Rls. 927,538 $
66 12 1394 شهيدرجايي تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 328,656 27,587,687,696 Rls. 934,586 $
67 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 101,665 27,216,187,748 Rls. 928,507 $
68 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 264,636 27,072,203,786 Rls. 938,833 $
69 12 1394 شهيدرجايي تايوان 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,204,997 25,578,222,688 Rls. 854,699 $
70 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 17,361 25,565,794,240 Rls. 847,001 $
71 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 122,536 25,428,254,524 Rls. 860,661 $
72 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 262,700 24,629,024,440 Rls. 831,619 $
73 12 1394 شهيدرجايي تايوان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 65,690 24,352,163,396 Rls. 839,504 $
74 12 1394 شهيدرجايي تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 29,604 23,809,096,542 Rls. 810,521 $
75 12 1394 شهيدرجايي تايوان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 173,273 23,698,793,948 Rls. 797,284 $
76 12 1394 شهيدرجايي تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 68,536 23,156,815,829 Rls. 788,516 $
77 12 1394 شهيدرجايي تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 354,594 22,317,440,958 Rls. 752,935 $
78 12 1394 شهيدرجايي تايوان 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 23,985 21,639,027,339 Rls. 723,286 $
79 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 117,788 20,935,378,916 Rls. 741,146 $
80 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 272,000 20,678,158,434 Rls. 698,818 $
81 12 1394 شهيدرجايي تايوان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 1,269,000 19,965,119,713 Rls. 663,886 $
82 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 83,473 18,809,549,034 Rls. 623,084 $
83 12 1394 شهيدرجايي تايوان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 190,920 18,727,877,376 Rls. 620,490 $
84 12 1394 شهيدرجايي تايوان 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 114,022 18,521,962,927 Rls. 615,783 $
85 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 604,500 17,810,410,693 Rls. 594,254 $
86 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 522,850 17,723,818,326 Rls. 603,340 $
87 12 1394 شهيدرجايي تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 27,821 17,217,526,282 Rls. 578,652 $
88 12 1394 شهيدرجايي تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 54,156 16,968,066,908 Rls. 593,903 $
89 12 1394 شهيدرجايي تايوان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 165,555 16,093,038,571 Rls. 540,992 $
90 12 1394 شهيدرجايي تايوان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 202,679 16,055,666,968 Rls. 553,434 $
91 12 1394 شهيدرجايي تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 281,720 15,891,117,170 Rls. 531,788 $
92 12 1394 شهيدرجايي تايوان 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 42,881 15,746,400,139 Rls. 523,049 $
93 12 1394 شهيدرجايي تايوان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 178,913 15,257,731,945 Rls. 527,342 $
94 12 1394 شهيدرجايي تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 5,361 15,194,305,366 Rls. 514,468 $
95 12 1394 شهيدرجايي تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 37,039 15,047,630,280 Rls. 515,822 $
96 12 1394 شهيدرجايي تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 68,600 15,027,807,140 Rls. 501,283 $
97 12 1394 شهيدرجايي تايوان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 109,169 14,979,483,967 Rls. 517,688 $
98 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 126,370 14,729,155,274 Rls. 499,674 $
99 12 1394 شهيدرجايي تايوان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 145,600 14,233,709,952 Rls. 471,963 $
100 12 1394 شهيدرجايي تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 168,050 13,820,050,321 Rls. 462,160 $
مجموع کل
6,910,204,284,435 ريال
مجموع کل
234,739,509 دلار