آمار کل " واردات از" کشور (تونس) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي تونس 28352610 مونو كلسيم فسفات 2,725,000 63,543,251,238 Rls. 2,155,706 $
2 12 1394 شهيدرجايي تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 202,000 6,809,856,598 Rls. 229,284 $
3 12 1394 شهيدرجايي تونس 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 3,151 1,056,219,499 Rls. 36,648 $
مجموع کل
71,409,327,335 ريال
مجموع کل
2,421,638 دلار
[1]