آمار کل " واردات از" کشور (سومالي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سومالي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 796,110 17,443,463,413 Rls. 613,880 $
2 12 1394 شهيدرجايي سومالي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 90,000 4,734,720,000 Rls. 159,209 $
مجموع کل
22,178,183,413 ريال
مجموع کل
773,089 دلار
[1]