آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي عمان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 832,273 105,107,885,551 Rls. 3,627,643 $
2 12 1394 شهيدرجايي عمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 385,620 56,607,360,652 Rls. 1,889,684 $
3 12 1394 شهيدرجايي عمان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 375,045 17,020,441,183 Rls. 564,237 $
4 12 1394 شهيدرجايي عمان 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 369,140 16,438,709,592 Rls. 555,450 $
5 12 1394 شهيدرجايي عمان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 517,500 14,370,602,400 Rls. 476,100 $
6 12 1394 شهيدرجايي عمان 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 24,995 10,781,276,415 Rls. 370,147 $
7 12 1394 شهيدرجايي عمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 29,688 10,156,423,606 Rls. 348,674 $
8 12 1394 شهيدرجايي عمان 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 80,746 9,709,551,468 Rls. 343,033 $
9 12 1394 شهيدرجايي عمان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 190,920 9,334,437,474 Rls. 328,342 $
10 12 1394 شهيدرجايي عمان 84791019 فنيشر اسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر ، مستعمل با سال ساخت بيش از 5 سال 22,000 6,946,686,875 Rls. 246,774 $
11 12 1394 شهيدرجايي عمان 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 78,540 6,706,000,000 Rls. 235,886 $
12 12 1394 شهيدرجايي عمان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 24,376 5,233,181,680 Rls. 184,885 $
13 12 1394 شهيدرجايي عمان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 111,000 4,673,762,803 Rls. 156,021 $
14 12 1394 شهيدرجايي عمان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 99,000 4,063,300,560 Rls. 134,640 $
15 12 1394 شهيدرجايي عمان 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 36,400 3,153,000,000 Rls. 105,487 $
16 12 1394 شهيدرجايي عمان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 90,720 2,690,000,000 Rls. 92,919 $
17 12 1394 شهيدرجايي عمان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 42,640 1,948,635,051 Rls. 65,118 $
18 12 1394 شهيدرجايي عمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 8,283 1,479,316,480 Rls. 50,992 $
19 12 1394 شهيدرجايي عمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,700 1,348,965,000 Rls. 45,000 $
20 12 1394 شهيدرجايي عمان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 11,194 842,796,260 Rls. 27,985 $
21 12 1394 شهيدرجايي عمان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 24,750 832,688,579 Rls. 29,351 $
22 12 1394 شهيدرجايي عمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,248 758,928,692 Rls. 26,051 $
23 12 1394 شهيدرجايي عمان 27101910 روغن موتور 15,000 714,365,600 Rls. 23,840 $
24 12 1394 شهيدرجايي عمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,900 588,550,480 Rls. 19,535 $
25 12 1394 شهيدرجايي عمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,132 404,555,780 Rls. 13,505 $
26 12 1394 شهيدرجايي عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 400 379,703,371 Rls. 13,415 $
27 12 1394 شهيدرجايي عمان 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 1,505 360,419,331 Rls. 12,032 $
28 12 1394 شهيدرجايي عمان 25233000 سيمان آلومينو 16,736 333,545,966 Rls. 11,704 $
29 12 1394 شهيدرجايي عمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 285 163,559,760 Rls. 5,460 $
مجموع کل
293,148,650,608 ريال
مجموع کل
10,003,908 دلار
[1]