آمار کل " واردات از" کشور (غنا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي غنا 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 1,250,000 127,257,506,886 Rls. 4,328,055 $
2 12 1394 شهيدرجايي غنا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 820,010 46,270,000,000 Rls. 1,544,613 $
مجموع کل
173,527,506,886 ريال
مجموع کل
5,872,668 دلار
[1]