آمار کل " واردات از" کشور (لبنان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,183 15,490,572,565 Rls. 519,211 $
2 12 1394 شهيدرجايي لبنان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 65,256 10,215,359,450 Rls. 359,329 $
3 12 1394 شهيدرجايي لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,550 8,642,369,420 Rls. 304,631 $
4 12 1394 شهيدرجايي لبنان 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 45,210 5,487,262,260 Rls. 183,171 $
5 12 1394 شهيدرجايي لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 56,000 4,306,472,554 Rls. 148,756 $
6 12 1394 شهيدرجايي لبنان 27030010 پيت ماس 193,450 2,164,000,000 Rls. 75,638 $
مجموع کل
46,306,036,249 ريال
مجموع کل
1,590,735 دلار
[1]