آمار کل " واردات از" کشور (موريتاني) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي موريتاني 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 86,544 19,423,474,381 Rls. 647,946 $
مجموع کل
19,423,474,381 ريال
مجموع کل
647,946 دلار
[1]