آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 89,962,829 14,741,601,847,281 Rls. 502,283,148 $
2 12 1394 شهيدرجايي چين 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,198,049 3,981,388,684,185 Rls. 135,656,944 $
3 12 1394 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 43,121,070 2,270,156,465,659 Rls. 76,079,830 $
4 12 1394 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,775,975 2,108,593,054,437 Rls. 72,323,965 $
5 12 1394 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,180,684 1,932,324,956,848 Rls. 66,007,839 $
6 12 1394 شهيدرجايي چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,217,517 1,878,433,997,900 Rls. 62,922,794 $
7 12 1394 شهيدرجايي چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 160,051,751 1,857,222,836,008 Rls. 63,003,352 $
8 12 1394 شهيدرجايي چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 43,031,840 1,739,604,365,195 Rls. 58,753,300 $
9 12 1394 شهيدرجايي چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 5,284,332 1,730,762,666,197 Rls. 58,169,199 $
10 12 1394 شهيدرجايي چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 348,463 1,696,692,057,061 Rls. 57,106,639 $
11 12 1394 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 7,343,486 1,558,325,919,527 Rls. 52,009,229 $
12 12 1394 شهيدرجايي چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 2,231,751 1,532,110,465,089 Rls. 53,284,214 $
13 12 1394 شهيدرجايي چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,329,308 1,427,177,200,200 Rls. 48,184,575 $
14 12 1394 شهيدرجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,181,616 1,385,691,098,398 Rls. 47,075,007 $
15 12 1394 شهيدرجايي چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 8,634,068 1,342,792,606,858 Rls. 45,565,940 $
16 12 1394 شهيدرجايي چين 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 320,282 1,322,005,451,900 Rls. 45,075,655 $
17 12 1394 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 51,019,062 1,270,856,852,503 Rls. 42,801,845 $
18 12 1394 شهيدرجايي چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 24,974,373 1,247,422,072,024 Rls. 44,387,489 $
19 12 1394 شهيدرجايي چين 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 751,696 1,234,764,598,948 Rls. 43,073,099 $
20 12 1394 شهيدرجايي چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 728,014 1,179,031,734,940 Rls. 40,845,402 $
21 12 1394 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 58,605,447 1,143,646,708,466 Rls. 38,911,797 $
22 12 1394 شهيدرجايي چين 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 373,239 1,135,295,624,999 Rls. 38,096,291 $
23 12 1394 شهيدرجايي چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 59,478,427 1,128,002,356,426 Rls. 38,229,539 $
24 12 1394 شهيدرجايي چين 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 575,850 1,052,307,934,419 Rls. 35,801,968 $
25 12 1394 شهيدرجايي چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 289,890 1,024,145,105,146 Rls. 34,937,256 $
26 12 1394 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 8,096,967 1,002,725,956,057 Rls. 33,727,169 $
27 12 1394 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 2,892,031 991,937,047,465 Rls. 33,703,808 $
28 12 1394 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 4,691,348 967,350,893,541 Rls. 32,902,281 $
29 12 1394 شهيدرجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 8,754,335 957,524,105,551 Rls. 32,219,417 $
30 12 1394 شهيدرجايي چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 6,131,262 923,282,617,430 Rls. 31,289,040 $
31 12 1394 شهيدرجايي چين 29291000 ايزوسياناتکها 16,275,365 903,730,225,470 Rls. 30,546,276 $
32 12 1394 شهيدرجايي چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 33,914,424 891,364,594,212 Rls. 31,177,945 $
33 12 1394 شهيدرجايي چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 8,706,250 844,454,031,678 Rls. 28,836,225 $
34 12 1394 شهيدرجايي چين 86011000 لکوموتيو و لکوترا کتورها,بامنبع برق خارجي 1,117,500 840,703,571,630 Rls. 28,247,069 $
35 12 1394 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 12,676,553 807,066,027,243 Rls. 27,261,472 $
36 12 1394 شهيدرجايي چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 30,953,929 799,520,693,153 Rls. 27,095,565 $
37 12 1394 شهيدرجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,533,230 747,357,677,118 Rls. 25,409,594 $
38 12 1394 شهيدرجايي چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,520,349 746,210,972,113 Rls. 24,941,049 $
39 12 1394 شهيدرجايي چين 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 105,103 742,629,863,708 Rls. 27,299,471 $
40 12 1394 شهيدرجايي چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 19,086,843 736,683,737,979 Rls. 24,896,951 $
41 12 1394 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 12,610,000 725,269,143,722 Rls. 24,433,630 $
42 12 1394 شهيدرجايي چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 16,656,825 724,028,168,826 Rls. 24,838,413 $
43 12 1394 شهيدرجايي چين 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 34,955,598 698,266,271,569 Rls. 23,578,773 $
44 12 1394 شهيدرجايي چين 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 2,174,690 679,458,390,850 Rls. 22,821,413 $
45 12 1394 شهيدرجايي چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,607,808 666,885,990,071 Rls. 22,760,043 $
46 12 1394 شهيدرجايي چين 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 4,081,819 665,592,614,891 Rls. 22,434,882 $
47 12 1394 شهيدرجايي چين 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 2,008,300 637,132,948,484 Rls. 21,587,328 $
48 12 1394 شهيدرجايي چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 1,206,460 636,560,819,109 Rls. 21,414,144 $
49 12 1394 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 36,841,217 632,385,199,375 Rls. 21,601,639 $
50 12 1394 شهيدرجايي چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 7,519,652 624,184,666,867 Rls. 21,235,195 $
51 12 1394 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 10,344,213 623,997,661,913 Rls. 20,989,248 $
52 12 1394 شهيدرجايي چين 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 1,351,858 621,496,851,918 Rls. 20,905,977 $
53 12 1394 شهيدرجايي چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 33,204,985 618,595,013,089 Rls. 20,938,604 $
54 12 1394 شهيدرجايي چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,444,430 618,390,762,809 Rls. 20,931,849 $
55 12 1394 شهيدرجايي چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,803,123 613,683,387,229 Rls. 20,445,440 $
56 12 1394 شهيدرجايي چين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 745,000 594,937,674,847 Rls. 19,991,099 $
57 12 1394 شهيدرجايي چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 13,898,378 588,731,991,257 Rls. 19,978,238 $
58 12 1394 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 15,318,613 586,864,062,974 Rls. 19,871,056 $
59 12 1394 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 5,659,533 573,555,774,005 Rls. 19,522,083 $
60 12 1394 شهيدرجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,186,450 565,407,415,509 Rls. 19,138,186 $
61 12 1394 شهيدرجايي چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 12,515,716 557,925,464,492 Rls. 18,892,905 $
62 12 1394 شهيدرجايي چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,321,314 551,685,263,692 Rls. 18,788,961 $
63 12 1394 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,855,415 549,029,967,734 Rls. 19,224,799 $
64 12 1394 شهيدرجايي چين 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 1,069,915 544,963,414,885 Rls. 18,647,102 $
65 12 1394 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,300,994 541,845,546,396 Rls. 18,314,894 $
66 12 1394 شهيدرجايي چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 2,223,182 540,650,525,895 Rls. 18,231,450 $
67 12 1394 شهيدرجايي چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,682,870 534,407,059,665 Rls. 18,240,800 $
68 12 1394 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 3,675,192 528,601,143,933 Rls. 18,125,082 $
69 12 1394 شهيدرجايي چين 85437020 ---لامپ LED 1,105,086 526,603,052,729 Rls. 17,669,666 $
70 12 1394 شهيدرجايي چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,271,053 521,855,420,712 Rls. 18,028,379 $
71 12 1394 شهيدرجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 410,706 512,676,133,105 Rls. 17,386,682 $
72 12 1394 شهيدرجايي چين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 821,054 509,979,391,580 Rls. 17,082,391 $
73 12 1394 شهيدرجايي چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 7,825,880 509,198,534,193 Rls. 17,140,152 $
74 12 1394 شهيدرجايي چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,042,190 504,997,296,443 Rls. 17,082,997 $
75 12 1394 شهيدرجايي چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,693,866 484,310,105,007 Rls. 16,526,355 $
76 12 1394 شهيدرجايي چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,649,957 471,254,662,080 Rls. 15,973,508 $
77 12 1394 شهيدرجايي چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 5,021,446 470,258,491,920 Rls. 16,003,599 $
78 12 1394 شهيدرجايي چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 25,142,972 462,033,280,338 Rls. 15,475,074 $
79 12 1394 شهيدرجايي چين 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 32,307,936 434,650,001,382 Rls. 14,905,932 $
80 12 1394 شهيدرجايي چين 86031000 وا گنهاي خودرو ي را ه آهن ياترامواي مسافري با منبع برق خارجي 495,000 432,819,179,079 Rls. 14,800,234 $
81 12 1394 شهيدرجايي چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 16,336,100 424,473,025,938 Rls. 14,352,447 $
82 12 1394 شهيدرجايي چين 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,441,320 423,303,458,923 Rls. 14,335,750 $
83 12 1394 شهيدرجايي چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 39,228,043 418,551,690,328 Rls. 14,613,597 $
84 12 1394 شهيدرجايي چين 29181400 اسيد سيتريك 18,800,729 408,583,205,868 Rls. 13,816,881 $
85 12 1394 شهيدرجايي چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 38,557 401,621,788,591 Rls. 13,427,783 $
86 12 1394 شهيدرجايي چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,332,313 401,111,794,854 Rls. 13,590,504 $
87 12 1394 شهيدرجايي چين 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 7,352,700 399,189,104,013 Rls. 13,477,322 $
88 12 1394 شهيدرجايي چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,181,457 398,378,952,588 Rls. 13,457,477 $
89 12 1394 شهيدرجايي چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 435,736 396,857,463,210 Rls. 13,575,328 $
90 12 1394 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 102,026 393,076,033,353 Rls. 13,180,485 $
91 12 1394 شهيدرجايي چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 6,477,568 389,639,500,308 Rls. 13,190,220 $
92 12 1394 شهيدرجايي چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,364,424 383,119,825,549 Rls. 12,776,218 $
93 12 1394 شهيدرجايي چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 6,222,311 379,476,075,070 Rls. 12,908,722 $
94 12 1394 شهيدرجايي چين 84821000 بلبرينگ. 2,406,957 375,361,678,486 Rls. 12,782,513 $
95 12 1394 شهيدرجايي چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 4,242,775 373,501,222,211 Rls. 12,584,381 $
96 12 1394 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 2,672,869 370,572,643,085 Rls. 12,336,173 $
97 12 1394 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 15,178,192 366,136,128,275 Rls. 12,686,133 $
98 12 1394 شهيدرجايي چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 20,465,000 364,883,322,389 Rls. 12,516,173 $
99 12 1394 شهيدرجايي چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 7,005,428 362,001,400,823 Rls. 12,200,843 $
100 12 1394 شهيدرجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 14,854,308 353,488,278,200 Rls. 12,058,404 $
مجموع کل
96,491,394,011,594 ريال
مجموع کل
3,279,965,204 دلار