آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 641,603 347,113,782,497 Rls. 11,851,117 $
2 12 1394 غرب تهران آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 404,063 117,165,994,065 Rls. 3,984,635 $
3 12 1394 غرب تهران آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 9,242 114,140,110,000 Rls. 3,780,350 $
4 12 1394 غرب تهران آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 59,323 78,578,374,211 Rls. 2,605,040 $
5 12 1394 غرب تهران آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 69,447 74,078,680,078 Rls. 2,487,284 $
6 12 1394 غرب تهران آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 179,225 57,229,955,637 Rls. 1,925,351 $
7 12 1394 غرب تهران آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 12,371 34,430,813,986 Rls. 1,166,737 $
8 12 1394 غرب تهران آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 60,427 22,852,512,613 Rls. 759,934 $
9 12 1394 غرب تهران آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 5,009 20,467,686,426 Rls. 677,693 $
10 12 1394 غرب تهران آلمان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 36,283 19,813,223,778 Rls. 670,203 $
11 12 1394 غرب تهران آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 165,593 18,666,619,158 Rls. 642,887 $
12 12 1394 غرب تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 60,345 16,049,630,229 Rls. 538,821 $
13 12 1394 غرب تهران آلمان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 87,400 14,821,073,500 Rls. 492,187 $
14 12 1394 غرب تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 97,250 14,321,895,325 Rls. 478,338 $
15 12 1394 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 22,891 12,762,828,162 Rls. 427,608 $
16 12 1394 غرب تهران آلمان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 185,274 12,179,245,148 Rls. 409,281 $
17 12 1394 غرب تهران آلمان 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 13,215 11,513,561,000 Rls. 381,500 $
18 12 1394 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 426,893 10,874,254,591 Rls. 377,796 $
19 12 1394 غرب تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 32,972 10,512,705,910 Rls. 349,696 $
20 12 1394 غرب تهران آلمان 21069020 ا مولسيفاير 57,300 10,423,513,459 Rls. 361,820 $
21 12 1394 غرب تهران آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,661 8,291,755,446 Rls. 275,118 $
22 12 1394 غرب تهران آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 88,736 8,173,430,843 Rls. 272,503 $
23 12 1394 غرب تهران آلمان 30049050 انواع دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 29,272 7,587,385,344 Rls. 253,336 $
24 12 1394 غرب تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 40,190 7,482,226,533 Rls. 252,139 $
25 12 1394 غرب تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 10,316 7,474,803,279 Rls. 263,476 $
26 12 1394 غرب تهران آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 44,927 7,387,392,168 Rls. 244,935 $
27 12 1394 غرب تهران آلمان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 6,237 6,942,799,464 Rls. 234,751 $
28 12 1394 غرب تهران آلمان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 72,000 6,459,259,532 Rls. 215,996 $
29 12 1394 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 104,529 5,937,589,915 Rls. 201,982 $
30 12 1394 غرب تهران آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 10,056 5,879,305,988 Rls. 196,089 $
31 12 1394 غرب تهران آلمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 42,144 5,877,469,500 Rls. 195,186 $
32 12 1394 غرب تهران آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 5,546,302,788 Rls. 184,963 $
33 12 1394 غرب تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,908 5,544,170,076 Rls. 185,071 $
34 12 1394 غرب تهران آلمان 34011140 صابون طبي 70,844 4,849,236,197 Rls. 164,357 $
35 12 1394 غرب تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,226 4,680,492,573 Rls. 156,315 $
36 12 1394 غرب تهران آلمان 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي(bucket),که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,755 4,668,369,378 Rls. 155,155 $
37 12 1394 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 132,343 4,652,360,779 Rls. 156,014 $
38 12 1394 غرب تهران آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 19,622 4,572,135,787 Rls. 152,688 $
39 12 1394 غرب تهران آلمان 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 5,184 4,403,885,440 Rls. 147,036 $
40 12 1394 غرب تهران آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 13,399 4,343,236,633 Rls. 144,915 $
41 12 1394 غرب تهران آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 41,007 4,286,572,957 Rls. 143,375 $
42 12 1394 غرب تهران آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 45,719 4,269,064,223 Rls. 142,374 $
43 12 1394 غرب تهران آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 71,595 4,210,939,962 Rls. 142,526 $
44 12 1394 غرب تهران آلمان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 26,030 4,076,134,848 Rls. 135,312 $
45 12 1394 غرب تهران آلمان 33051000 شامپوها 26,465 3,936,513,573 Rls. 133,244 $
46 12 1394 غرب تهران آلمان 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 33,929 3,755,112,137 Rls. 128,672 $
47 12 1394 غرب تهران آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 41,870 3,569,041,933 Rls. 118,956 $
48 12 1394 غرب تهران آلمان 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 21,076 3,533,223,600 Rls. 117,157 $
49 12 1394 غرب تهران آلمان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 1,769 3,367,278,738 Rls. 111,492 $
50 12 1394 غرب تهران آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 62,848 3,331,342,615 Rls. 112,319 $
51 12 1394 غرب تهران آلمان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 88,717 3,305,694,747 Rls. 112,022 $
52 12 1394 غرب تهران آلمان 84411000 ماشينهاي برش 50,756 3,275,258,466 Rls. 110,191 $
53 12 1394 غرب تهران آلمان 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 86,328 3,175,491,520 Rls. 105,917 $
54 12 1394 غرب تهران آلمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 21,596 3,123,254,553 Rls. 104,292 $
55 12 1394 غرب تهران آلمان 47062000 خميرا زا لياف بدست آمده ا زکاغذومقوا ي بازيافتي (ا زآخال وخرده ريز کاغذومقوا ) 158,560 3,070,011,531 Rls. 103,993 $
56 12 1394 غرب تهران آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 560 3,009,527,800 Rls. 99,944 $
57 12 1394 غرب تهران آلمان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 489 2,906,113,380 Rls. 96,302 $
58 12 1394 غرب تهران آلمان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 4,100 2,795,268,000 Rls. 92,580 $
59 12 1394 غرب تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 40,222 2,789,267,705 Rls. 92,381 $
60 12 1394 غرب تهران آلمان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 13,834 2,720,415,517 Rls. 90,532 $
61 12 1394 غرب تهران آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 36,600 2,630,835,204 Rls. 87,516 $
62 12 1394 غرب تهران آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 14,252 2,611,667,411 Rls. 89,383 $
63 12 1394 غرب تهران آلمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 15,296 2,596,140,105 Rls. 86,489 $
64 12 1394 غرب تهران آلمان 84821000 بلبرينگ. 10,553 2,543,752,320 Rls. 84,424 $
65 12 1394 غرب تهران آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 31,152 2,530,011,358 Rls. 85,415 $
66 12 1394 غرب تهران آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 7,759 2,510,960,847 Rls. 83,218 $
67 12 1394 غرب تهران آلمان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 39,200 2,457,451,184 Rls. 81,367 $
68 12 1394 غرب تهران آلمان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 12,580 2,450,010,067 Rls. 83,839 $
69 12 1394 غرب تهران آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 13,195 2,445,217,168 Rls. 81,640 $
70 12 1394 غرب تهران آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 30,037 2,434,941,383 Rls. 83,041 $
71 12 1394 غرب تهران آلمان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 6,000 2,412,429,582 Rls. 80,115 $
72 12 1394 غرب تهران آلمان 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 22,650 2,398,650,948 Rls. 79,476 $
73 12 1394 غرب تهران آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,394 2,286,148,774 Rls. 76,237 $
74 12 1394 غرب تهران آلمان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 16,450 2,273,476,301 Rls. 76,138 $
75 12 1394 غرب تهران آلمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 22,743 2,148,697,084 Rls. 71,543 $
76 12 1394 غرب تهران آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 7,700 2,141,875,728 Rls. 70,953 $
77 12 1394 غرب تهران آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 3,800 2,131,771,877 Rls. 72,109 $
78 12 1394 غرب تهران آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 9,120 2,114,103,278 Rls. 70,583 $
79 12 1394 غرب تهران آلمان 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 12,072 1,989,316,596 Rls. 66,552 $
80 12 1394 غرب تهران آلمان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 39,830 1,945,486,362 Rls. 64,530 $
81 12 1394 غرب تهران آلمان 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 16,000 1,903,824,000 Rls. 63,074 $
82 12 1394 غرب تهران آلمان 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,254 1,809,992,359 Rls. 59,966 $
83 12 1394 غرب تهران آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 18,730 1,792,627,403 Rls. 60,034 $
84 12 1394 غرب تهران آلمان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,616 1,785,705,679 Rls. 60,022 $
85 12 1394 غرب تهران آلمان 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده, غيرمذکوردرجاي ديگر.... 9,723 1,696,909,477 Rls. 59,543 $
86 12 1394 غرب تهران آلمان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 9,230 1,692,774,366 Rls. 56,353 $
87 12 1394 غرب تهران آلمان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 16,833 1,640,619,500 Rls. 54,504 $
88 12 1394 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 47,308 1,627,656,577 Rls. 53,908 $
89 12 1394 غرب تهران آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 11,055 1,599,887,700 Rls. 53,050 $
90 12 1394 غرب تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 15,911 1,566,024,992 Rls. 51,874 $
91 12 1394 غرب تهران آلمان 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 1,525 1,552,602,168 Rls. 51,438 $
92 12 1394 غرب تهران آلمان 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 9,600 1,533,420,000 Rls. 50,811 $
93 12 1394 غرب تهران آلمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 9,927 1,528,047,693 Rls. 50,872 $
94 12 1394 غرب تهران آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 6,113 1,507,907,633 Rls. 51,935 $
95 12 1394 غرب تهران آلمان 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 9,500 1,500,885,469 Rls. 50,103 $
96 12 1394 غرب تهران آلمان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 9,621 1,489,114,686 Rls. 50,420 $
97 12 1394 غرب تهران آلمان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 4,375 1,463,643,382 Rls. 50,416 $
98 12 1394 غرب تهران آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 6,720 1,454,966,784 Rls. 48,300 $
99 12 1394 غرب تهران آلمان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 14,426 1,432,366,079 Rls. 49,683 $
100 12 1394 غرب تهران آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 5,200 1,426,549,220 Rls. 47,606 $
مجموع کل
1,286,314,063,987 ريال
مجموع کل
43,362,367 دلار