آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 610,547 42,654,835,556 Rls. 1,421,974 $
2 12 1394 غرب تهران ازبكستان 53061000 نخ کتان يک لا 61,667 3,245,980,349 Rls. 107,906 $
3 12 1394 غرب تهران ازبكستان 28332500 سولفات هااز مس 46,000 2,101,243,146 Rls. 70,156 $
مجموع کل
48,002,059,052 ريال
مجموع کل
1,600,036 دلار
[1]