آمار کل " واردات از" کشور (اسلواكي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران اسلواكي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 226,431 24,927,795,010 Rls. 830,206 $
2 12 1394 غرب تهران اسلواكي 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 234,440 11,905,644,240 Rls. 406,085 $
3 12 1394 غرب تهران اسلواكي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 9,088 2,597,440,249 Rls. 87,145 $
4 12 1394 غرب تهران اسلواكي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 17,196 1,229,350,020 Rls. 41,584 $
5 12 1394 غرب تهران اسلواكي 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 4,870 193,566,216 Rls. 6,482 $
6 12 1394 غرب تهران اسلواكي 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 617 94,296,641 Rls. 3,190 $
7 12 1394 غرب تهران اسلواكي 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 280 4,534,445 Rls. 153 $
مجموع کل
40,952,626,821 ريال
مجموع کل
1,374,846 دلار
[1]