آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 13,380 13,644,318,104 Rls. 468,442 $
2 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,600 7,075,136,201 Rls. 242,906 $
3 12 1394 غرب تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 37,500 5,323,411,288 Rls. 176,828 $
4 12 1394 غرب تهران اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 14,720 4,516,183,966 Rls. 151,472 $
5 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 14,000 4,460,670,000 Rls. 147,797 $
6 12 1394 غرب تهران اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 55,183 4,076,301,135 Rls. 135,161 $
7 12 1394 غرب تهران اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 31,907 3,505,821,662 Rls. 118,300 $
8 12 1394 غرب تهران اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 35,401 3,442,297,499 Rls. 115,301 $
9 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 62,256 2,386,567,871 Rls. 79,464 $
10 12 1394 غرب تهران اسپانيا 33061000 مواد پاكکكننده دندان 21,214 1,768,896,344 Rls. 60,351 $
11 12 1394 غرب تهران اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 21,000 1,725,346,264 Rls. 59,597 $
12 12 1394 غرب تهران اسپانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,249 1,681,188,493 Rls. 56,114 $
13 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 4,660 1,452,147,200 Rls. 48,150 $
14 12 1394 غرب تهران اسپانيا 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 5,260 1,314,009,383 Rls. 44,486 $
15 12 1394 غرب تهران اسپانيا 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 38,000 1,226,366,833 Rls. 43,565 $
16 12 1394 غرب تهران اسپانيا 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 15,142 1,204,058,544 Rls. 42,539 $
17 12 1394 غرب تهران اسپانيا 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 14,555 1,174,711,377 Rls. 38,907 $
18 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 8,868 1,009,182,070 Rls. 34,228 $
19 12 1394 غرب تهران اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 3,775 778,671,638 Rls. 26,339 $
20 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 18,400 671,314,314 Rls. 22,243 $
21 12 1394 غرب تهران اسپانيا 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 2,475 555,610,198 Rls. 18,451 $
22 12 1394 غرب تهران اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 920 518,433,070 Rls. 17,221 $
23 12 1394 غرب تهران اسپانيا 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 3,305 504,935,134 Rls. 16,825 $
24 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 4,700 439,794,432 Rls. 14,874 $
25 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39211400 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي اسفنجي ا ز پليمرهاي سلولزاحياشده 7,262 437,488,688 Rls. 14,521 $
26 12 1394 غرب تهران اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 6,000 413,365,680 Rls. 13,695 $
27 12 1394 غرب تهران اسپانيا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 398 368,841,592 Rls. 12,403 $
28 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,243 360,571,968 Rls. 11,946 $
29 12 1394 غرب تهران اسپانيا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 143 357,782,441 Rls. 11,943 $
30 12 1394 غرب تهران اسپانيا 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 2,425 307,621,875 Rls. 10,268 $
31 12 1394 غرب تهران اسپانيا 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 8,568 257,575,402 Rls. 9,024 $
32 12 1394 غرب تهران اسپانيا 32064910 --- گرانول مستربچ 2,275 245,378,977 Rls. 8,254 $
33 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 2,500 241,390,012 Rls. 8,288 $
34 12 1394 غرب تهران اسپانيا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 352 238,562,813 Rls. 7,901 $
35 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,300 234,935,400 Rls. 7,837 $
36 12 1394 غرب تهران اسپانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 741 229,336,736 Rls. 7,639 $
37 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 215 172,765,320 Rls. 5,725 $
38 12 1394 غرب تهران اسپانيا 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 2,165 150,217,914 Rls. 5,014 $
39 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,170 147,124,480 Rls. 4,977 $
40 12 1394 غرب تهران اسپانيا 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 300 141,860,160 Rls. 4,700 $
41 12 1394 غرب تهران اسپانيا 33051000 شامپوها 2,070 139,145,377 Rls. 4,645 $
42 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,386 138,352,821 Rls. 4,888 $
43 12 1394 غرب تهران اسپانيا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 300 137,734,800 Rls. 4,560 $
44 12 1394 غرب تهران اسپانيا 28201000 دي ا کسيدمنگنز 459 137,256,779 Rls. 4,581 $
45 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,101 127,358,858 Rls. 4,252 $
46 12 1394 غرب تهران اسپانيا 28080010 ا سيد نيتريک 1,784 121,801,856 Rls. 4,065 $
47 12 1394 غرب تهران اسپانيا 64052010 ساير كفش ها ضدآتش فاقد پنبه نسوز با رويه از مواد نسجي 3,200 109,038,600 Rls. 3,613 $
48 12 1394 غرب تهران اسپانيا 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 1,160 107,626,640 Rls. 3,592 $
49 12 1394 غرب تهران اسپانيا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 677 94,784,634 Rls. 3,164 $
50 12 1394 غرب تهران اسپانيا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 386 92,044,912 Rls. 3,073 $
51 12 1394 غرب تهران اسپانيا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 270 91,794,140 Rls. 3,090 $
52 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 120 90,773,792 Rls. 3,006 $
53 12 1394 غرب تهران اسپانيا 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 785 89,120,108 Rls. 2,975 $
54 12 1394 غرب تهران اسپانيا 34011130 صابون بچه 1,092 82,687,288 Rls. 2,760 $
55 12 1394 غرب تهران اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 512 80,685,752 Rls. 2,673 $
56 12 1394 غرب تهران اسپانيا 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 209 71,936,353 Rls. 2,480 $
57 12 1394 غرب تهران اسپانيا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 290 67,038,416 Rls. 2,256 $
58 12 1394 غرب تهران اسپانيا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 605 66,649,319 Rls. 2,225 $
59 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 454 64,052,011 Rls. 2,238 $
60 12 1394 غرب تهران اسپانيا 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 39 59,719,660 Rls. 1,993 $
61 12 1394 غرب تهران اسپانيا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 900 58,877,728 Rls. 2,005 $
62 12 1394 غرب تهران اسپانيا 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 508 52,725,261 Rls. 1,748 $
63 12 1394 غرب تهران اسپانيا 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 8,512 52,530,707 Rls. 1,755 $
64 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 325 48,707,610 Rls. 1,621 $
65 12 1394 غرب تهران اسپانيا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 90 46,063,696 Rls. 1,537 $
66 12 1394 غرب تهران اسپانيا 28111910 ا سيد سولفاميک 246 42,623,431 Rls. 1,423 $
67 12 1394 غرب تهران اسپانيا 28289090 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 24 39,900,608 Rls. 1,332 $
68 12 1394 غرب تهران اسپانيا 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 683 39,650,400 Rls. 1,314 $
69 12 1394 غرب تهران اسپانيا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 306 30,039,450 Rls. 1,005 $
70 12 1394 غرب تهران اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 144 28,350,432 Rls. 946 $
71 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 2 23,030,132 Rls. 769 $
72 12 1394 غرب تهران اسپانيا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 285 19,911,743 Rls. 665 $
73 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 36 15,721,794 Rls. 526 $
74 12 1394 غرب تهران اسپانيا 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 55 15,711,521 Rls. 534 $
75 12 1394 غرب تهران اسپانيا 61159600 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 115 9,760,299 Rls. 330 $
76 12 1394 غرب تهران اسپانيا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 80 7,579,440 Rls. 251 $
77 12 1394 غرب تهران اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 515 3,378,962 Rls. 113 $
78 12 1394 غرب تهران اسپانيا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 137 2,868,930 Rls. 96 $
79 12 1394 غرب تهران اسپانيا 96033090 قلم موهاوبروسهابراي هنرمندان, نوشتن و کاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوک وگرا ز 28 637,540 Rls. 21 $
مجموع کل
71,267,864,276 ريال
مجموع کل
2,407,817 دلار
[1]