آمار کل " واردات از" کشور (اوكراين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران اوكراين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 12,922 18,454,628,995 Rls. 620,502 $
2 12 1394 غرب تهران اوكراين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 4,901 1,420,016,442 Rls. 48,138 $
3 12 1394 غرب تهران اوكراين 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 35,491 1,064,430,000 Rls. 37,205 $
4 12 1394 غرب تهران اوكراين 04021030 ---شير خشك صنعتي 21,600 1,026,061,997 Rls. 36,092 $
5 12 1394 غرب تهران اوكراين 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 297 778,684,298 Rls. 26,841 $
6 12 1394 غرب تهران اوكراين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 357 395,474,232 Rls. 13,209 $
7 12 1394 غرب تهران اوكراين 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 1,100 107,899,338 Rls. 3,602 $
مجموع کل
23,247,195,302 ريال
مجموع کل
785,588 دلار
[1]