آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 224,000 81,178,709,862 Rls. 2,721,063 $
2 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 52,801 58,721,483,646 Rls. 1,949,792 $
3 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 97,191 55,349,854,783 Rls. 1,883,435 $
4 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 57,800 54,593,768,421 Rls. 1,926,043 $
5 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 110,005 53,174,243,758 Rls. 1,791,285 $
6 12 1394 غرب تهران ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 11,556 22,699,064,000 Rls. 801,945 $
7 12 1394 غرب تهران ايتاليا 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 120,829 17,118,785,196 Rls. 568,118 $
8 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 280,000 15,575,640,402 Rls. 522,844 $
9 12 1394 غرب تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 130,618 14,386,161,591 Rls. 478,133 $
10 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 7,450 11,613,530,004 Rls. 410,279 $
11 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 3,400 11,461,728,000 Rls. 380,434 $
12 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 136,536 11,192,695,556 Rls. 373,867 $
13 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 117,810 10,321,209,456 Rls. 344,415 $
14 12 1394 غرب تهران ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,749 8,740,403,359 Rls. 292,214 $
15 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 153,289 6,928,081,156 Rls. 236,125 $
16 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 80,038 6,891,496,000 Rls. 228,263 $
17 12 1394 غرب تهران ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 14,732 6,785,219,075 Rls. 228,032 $
18 12 1394 غرب تهران ايتاليا 06029010 هاگ مولد قارچ 133,973 6,444,394,598 Rls. 214,191 $
19 12 1394 غرب تهران ايتاليا 95069110 دستگاه TRAD MILL 8,200 6,293,763,420 Rls. 211,038 $
20 12 1394 غرب تهران ايتاليا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 19,741 6,284,163,099 Rls. 211,893 $
21 12 1394 غرب تهران ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 4,610 6,250,409,550 Rls. 207,682 $
22 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,210 6,009,663,373 Rls. 203,283 $
23 12 1394 غرب تهران ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,802 5,772,328,446 Rls. 193,097 $
24 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,101 5,476,857,984 Rls. 181,454 $
25 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 36,304 5,405,824,707 Rls. 179,226 $
26 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 2,610 5,319,762,000 Rls. 176,262 $
27 12 1394 غرب تهران ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 27,583 5,097,453,925 Rls. 173,865 $
28 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 29,844 4,937,314,080 Rls. 163,574 $
29 12 1394 غرب تهران ايتاليا 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 23,086 4,884,390,815 Rls. 168,703 $
30 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 36,999 4,572,144,740 Rls. 155,458 $
31 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 28,830 4,563,669,600 Rls. 151,200 $
32 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 65 4,509,544,665 Rls. 149,407 $
33 12 1394 غرب تهران ايتاليا 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 400 4,508,460,000 Rls. 149,386 $
34 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 40,127 4,436,588,303 Rls. 149,750 $
35 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 29,217 4,372,044,558 Rls. 146,013 $
36 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 18,001 4,256,711,315 Rls. 142,268 $
37 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 22,450 4,003,618,286 Rls. 139,450 $
38 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 49,745 3,842,510,030 Rls. 130,545 $
39 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84762100 ماشينهاي خودکارفروش نوشابه, دا را ي وسايل گرم کردن ياسردکردن. 8,570 3,797,328,150 Rls. 126,764 $
40 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 19,057 3,622,113,052 Rls. 120,977 $
41 12 1394 غرب تهران ايتاليا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 44,090 3,531,859,205 Rls. 117,705 $
42 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,175 3,430,350,000 Rls. 113,663 $
43 12 1394 غرب تهران ايتاليا 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 36,809 3,353,271,385 Rls. 111,793 $
44 12 1394 غرب تهران ايتاليا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 62,109 3,273,820,256 Rls. 109,733 $
45 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 23,043 3,263,439,038 Rls. 108,193 $
46 12 1394 غرب تهران ايتاليا 83024140 ---انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 9,581 3,169,862,934 Rls. 106,044 $
47 12 1394 غرب تهران ايتاليا 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 43,275 3,142,956,557 Rls. 104,214 $
48 12 1394 غرب تهران ايتاليا 33051000 شامپوها 21,054 2,970,874,348 Rls. 98,803 $
49 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84281010 آسانسور 19,910 2,917,260,000 Rls. 96,729 $
50 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 25,120 2,904,479,072 Rls. 98,534 $
51 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 45,555 2,862,733,438 Rls. 99,297 $
52 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 9,444 2,812,166,177 Rls. 94,886 $
53 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 610 2,768,867,446 Rls. 92,001 $
54 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 18,893 2,586,687,762 Rls. 85,856 $
55 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,947 2,563,954,732 Rls. 87,744 $
56 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 9,849 2,562,986,550 Rls. 85,560 $
57 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 6,288 2,453,664,941 Rls. 81,303 $
58 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 16,645 2,173,222,409 Rls. 72,620 $
59 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 1,238 2,137,518,676 Rls. 71,353 $
60 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 2,466 2,084,639,048 Rls. 73,669 $
61 12 1394 غرب تهران ايتاليا 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 24,572 2,037,491,055 Rls. 68,938 $
62 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 12,182 1,917,079,518 Rls. 66,264 $
63 12 1394 غرب تهران ايتاليا 27101940 روغن پايه معدني 7,854 1,890,583,680 Rls. 62,614 $
64 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 2,100 1,889,850,000 Rls. 62,816 $
65 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,275 1,851,660,048 Rls. 61,450 $
66 12 1394 غرب تهران ايتاليا 83024120 ---قفل كامل ساختمان(ست كامل: 2 عدددستگيره2 عدد پلاك،سيلندر ومكانيزم 2,846 1,747,078,419 Rls. 59,551 $
67 12 1394 غرب تهران ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,889 1,741,960,000 Rls. 61,542 $
68 12 1394 غرب تهران ايتاليا 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 1,275 1,670,065,802 Rls. 56,489 $
69 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 19,250 1,666,177,440 Rls. 55,208 $
70 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 8,702 1,530,782,455 Rls. 50,942 $
71 12 1394 غرب تهران ايتاليا 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 8,425 1,509,702,864 Rls. 50,042 $
72 12 1394 غرب تهران ايتاليا 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 10,200 1,472,243,880 Rls. 48,816 $
73 12 1394 غرب تهران ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 8,175 1,450,104,273 Rls. 48,375 $
74 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 23,375 1,440,063,604 Rls. 47,710 $
75 12 1394 غرب تهران ايتاليا 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 14,983 1,436,547,312 Rls. 48,593 $
76 12 1394 غرب تهران ايتاليا 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 14,370 1,435,496,148 Rls. 48,155 $
77 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 43,266 1,433,121,798 Rls. 47,456 $
78 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 23,548 1,400,531,429 Rls. 46,404 $
79 12 1394 غرب تهران ايتاليا 38249030 موا دآبکاري 15,000 1,381,879,824 Rls. 46,129 $
80 12 1394 غرب تهران ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 6,821 1,372,532,230 Rls. 45,595 $
81 12 1394 غرب تهران ايتاليا 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 6,552 1,259,952,273 Rls. 42,516 $
82 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 5,022 1,207,868,777 Rls. 42,576 $
83 12 1394 غرب تهران ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 4,926 1,182,870,558 Rls. 39,193 $
84 12 1394 غرب تهران ايتاليا 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2,584 1,157,875,755 Rls. 38,575 $
85 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 3,697 1,150,296,776 Rls. 40,805 $
86 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 3,062 1,148,493,760 Rls. 38,141 $
87 12 1394 غرب تهران ايتاليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 37,302 1,138,269,774 Rls. 38,503 $
88 12 1394 غرب تهران ايتاليا 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 7,940 1,111,459,801 Rls. 39,334 $
89 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 5,698 1,098,848,234 Rls. 36,383 $
90 12 1394 غرب تهران ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,419 1,091,430,630 Rls. 36,783 $
91 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 8,950 1,088,005,250 Rls. 36,233 $
92 12 1394 غرب تهران ايتاليا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,783 1,061,494,762 Rls. 35,167 $
93 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,219 962,482,677 Rls. 32,509 $
94 12 1394 غرب تهران ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 40,000 938,322,000 Rls. 31,090 $
95 12 1394 غرب تهران ايتاليا 09012290 سايرقهوه بودا ده کافئين گرفته بجز رديفهاي 09012210و09012220 3,341 911,846,380 Rls. 31,151 $
96 12 1394 غرب تهران ايتاليا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 6,859 906,236,078 Rls. 30,302 $
97 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 22,070 899,777,886 Rls. 30,431 $
98 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,900 880,206,168 Rls. 29,774 $
99 12 1394 غرب تهران ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 74,152 857,851,894 Rls. 29,629 $
100 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,797 856,328,787 Rls. 28,980 $
مجموع کل
671,542,616,932 ريال
مجموع کل
22,682,640 دلار