آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران بلژيك 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 200,000 12,599,912,017 Rls. 445,046 $
2 12 1394 غرب تهران بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,144 12,462,955,486 Rls. 419,724 $
3 12 1394 غرب تهران بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 17,624 7,394,492,000 Rls. 245,021 $
4 12 1394 غرب تهران بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 2,600 5,480,989,858 Rls. 187,480 $
5 12 1394 غرب تهران بلژيك 37024300 - - ساير فيلم ها ي بدون سوراخ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طولي كه از 200 متر بيشتر باشد 7,250 4,337,758,833 Rls. 144,785 $
6 12 1394 غرب تهران بلژيك 38089212 ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 20,790 2,669,951,929 Rls. 89,126 $
7 12 1394 غرب تهران بلژيك 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 10,700 2,112,810,000 Rls. 70,000 $
8 12 1394 غرب تهران بلژيك 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 12,600 1,606,072,809 Rls. 53,194 $
9 12 1394 غرب تهران بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 15,756 1,496,288,538 Rls. 50,030 $
10 12 1394 غرب تهران بلژيك 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 3,619 1,413,403,281 Rls. 47,527 $
11 12 1394 غرب تهران بلژيك 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 10,320 1,298,200,792 Rls. 44,406 $
12 12 1394 غرب تهران بلژيك 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 6,000 1,078,849,976 Rls. 35,747 $
13 12 1394 غرب تهران بلژيك 85340000 مدا رهاي چاپي 568 1,043,714,826 Rls. 35,999 $
14 12 1394 غرب تهران بلژيك 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 8,696 879,876,222 Rls. 29,133 $
15 12 1394 غرب تهران بلژيك 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,320 801,818,226 Rls. 26,642 $
16 12 1394 غرب تهران بلژيك 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 4,200 708,522,402 Rls. 24,765 $
17 12 1394 غرب تهران بلژيك 83021010 لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 420 672,137,465 Rls. 22,991 $
18 12 1394 غرب تهران بلژيك 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 10,999 596,938,142 Rls. 21,089 $
19 12 1394 غرب تهران بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 360 488,545,012 Rls. 17,076 $
20 12 1394 غرب تهران بلژيك 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 3,900 479,520,000 Rls. 16,000 $
21 12 1394 غرب تهران بلژيك 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 420 475,336,829 Rls. 16,259 $
22 12 1394 غرب تهران بلژيك 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 140 411,934,300 Rls. 13,687 $
23 12 1394 غرب تهران بلژيك 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 1,250 407,695,008 Rls. 13,499 $
24 12 1394 غرب تهران بلژيك 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 530 382,348,420 Rls. 13,364 $
25 12 1394 غرب تهران بلژيك 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 5,870 371,080,536 Rls. 12,327 $
26 12 1394 غرب تهران بلژيك 57032000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها. 11,201 364,219,727 Rls. 12,158 $
27 12 1394 غرب تهران بلژيك 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 70 336,529,992 Rls. 11,763 $
28 12 1394 غرب تهران بلژيك 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 3,700 314,680,517 Rls. 10,999 $
29 12 1394 غرب تهران بلژيك 64021210 کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowbord بارويه وتخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 590 171,971,736 Rls. 5,694 $
30 12 1394 غرب تهران بلژيك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,738 167,210,400 Rls. 5,550 $
31 12 1394 غرب تهران بلژيك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,050 132,003,565 Rls. 4,532 $
32 12 1394 غرب تهران بلژيك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 800 115,914,240 Rls. 3,840 $
33 12 1394 غرب تهران بلژيك 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 95 113,517,623 Rls. 3,883 $
34 12 1394 غرب تهران بلژيك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 190 99,033,736 Rls. 3,291 $
35 12 1394 غرب تهران بلژيك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 875 87,188,417 Rls. 3,047 $
36 12 1394 غرب تهران بلژيك 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 190 70,051,593 Rls. 2,449 $
37 12 1394 غرب تهران بلژيك 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 155 65,800,893 Rls. 2,196 $
38 12 1394 غرب تهران بلژيك 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 280 44,838,052 Rls. 1,567 $
39 12 1394 غرب تهران بلژيك 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 4 34,626,973 Rls. 1,210 $
40 12 1394 غرب تهران بلژيك 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 95 20,578,539 Rls. 704 $
41 12 1394 غرب تهران بلژيك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 95 15,771,345 Rls. 539 $
42 12 1394 غرب تهران بلژيك 61122000 لباس ا سکي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف. 30 15,741,120 Rls. 521 $
43 12 1394 غرب تهران بلژيك 95061910 چوب دستي ا سکي روي برف 8 9,838,200 Rls. 326 $
44 12 1394 غرب تهران بلژيك 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 7 9,182,320 Rls. 304 $
45 12 1394 غرب تهران بلژيك 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 46 8,989,071 Rls. 299 $
46 12 1394 غرب تهران بلژيك 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 6 6,558,800 Rls. 217 $
47 12 1394 غرب تهران بلژيك 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 90 6,392,800 Rls. 213 $
مجموع کل
63,881,792,565 ريال
مجموع کل
2,170,221 دلار
[1]