آمار کل " واردات از" کشور (تاجيكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 206,853 10,241,335,804 Rls. 340,861 $
2 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 167,673 7,908,175,286 Rls. 261,977 $
3 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 43,696 2,055,479,054 Rls. 68,078 $
4 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 213,887,223 Rls. 7,087 $
5 12 1394 غرب تهران تاجيكستان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 80 20,357,330 Rls. 675 $
مجموع کل
20,439,234,697 ريال
مجموع کل
678,677 دلار
[1]