آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 9,065 57,416,529,826 Rls. 1,937,391 $
2 12 1394 غرب تهران تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 15,380 27,841,629,086 Rls. 958,436 $
3 12 1394 غرب تهران تايوان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 60,518 4,608,784,501 Rls. 154,781 $
4 12 1394 غرب تهران تايوان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 108,695 3,708,546,614 Rls. 124,053 $
5 12 1394 غرب تهران تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 10,600 3,418,012,023 Rls. 114,081 $
6 12 1394 غرب تهران تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 10,142 3,370,648,607 Rls. 115,025 $
7 12 1394 غرب تهران تايوان 85044050 کنترل دور موتورInverter 8,600 1,878,650,871 Rls. 63,215 $
8 12 1394 غرب تهران تايوان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 17,520 1,741,388,356 Rls. 61,522 $
9 12 1394 غرب تهران تايوان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 44,770 1,740,517,485 Rls. 58,231 $
10 12 1394 غرب تهران تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,978 1,488,656,956 Rls. 50,058 $
11 12 1394 غرب تهران تايوان 90191010 تشک موا ج 2,230 1,459,917,000 Rls. 48,843 $
12 12 1394 غرب تهران تايوان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 16,500 989,776,126 Rls. 33,315 $
13 12 1394 غرب تهران تايوان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8,120 961,685,760 Rls. 31,920 $
14 12 1394 غرب تهران تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 12,202 805,416,209 Rls. 26,775 $
15 12 1394 غرب تهران تايوان 95069110 دستگاه TRAD MILL 3,338 772,542,176 Rls. 25,642 $
16 12 1394 غرب تهران تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,745 750,997,255 Rls. 24,927 $
17 12 1394 غرب تهران تايوان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 21,021 695,741,200 Rls. 23,050 $
18 12 1394 غرب تهران تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,202 687,761,984 Rls. 22,828 $
19 12 1394 غرب تهران تايوان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 28,967 543,398,514 Rls. 18,380 $
20 12 1394 غرب تهران تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 430 536,090,219 Rls. 18,131 $
21 12 1394 غرب تهران تايوان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,848 446,856,400 Rls. 14,800 $
22 12 1394 غرب تهران تايوان 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 12,060 386,015,134 Rls. 12,975 $
23 12 1394 غرب تهران تايوان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,204 352,756,295 Rls. 11,689 $
24 12 1394 غرب تهران تايوان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 3,595 320,669,127 Rls. 10,652 $
25 12 1394 غرب تهران تايوان 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 3,592 308,283,183 Rls. 10,291 $
26 12 1394 غرب تهران تايوان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,680 269,099,555 Rls. 8,916 $
27 12 1394 غرب تهران تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,076 226,266,345 Rls. 7,768 $
28 12 1394 غرب تهران تايوان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 2,330 202,865,445 Rls. 6,862 $
29 12 1394 غرب تهران تايوان 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 565 182,461,950 Rls. 6,050 $
30 12 1394 غرب تهران تايوان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 854 172,665,501 Rls. 5,721 $
31 12 1394 غرب تهران تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,815 162,221,050 Rls. 5,487 $
32 12 1394 غرب تهران تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 18 102,567,282 Rls. 3,469 $
33 12 1394 غرب تهران تايوان 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 411 84,633,132 Rls. 2,804 $
34 12 1394 غرب تهران تايوان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 78 79,348,329 Rls. 2,631 $
35 12 1394 غرب تهران تايوان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 500 67,494,244 Rls. 2,253 $
36 12 1394 غرب تهران تايوان 85181000 ميکروفون و پايه آن 300 58,664,401 Rls. 1,998 $
37 12 1394 غرب تهران تايوان 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 273 54,695,878 Rls. 1,815 $
38 12 1394 غرب تهران تايوان 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 165 50,495,295 Rls. 1,734 $
39 12 1394 غرب تهران تايوان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 657 49,258,656 Rls. 1,632 $
40 12 1394 غرب تهران تايوان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 324 44,399,193 Rls. 1,471 $
41 12 1394 غرب تهران تايوان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 162 43,428,960 Rls. 1,440 $
42 12 1394 غرب تهران تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 442 40,513,327 Rls. 1,391 $
43 12 1394 غرب تهران تايوان 82054090 ---سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 192 38,467,430 Rls. 1,277 $
44 12 1394 غرب تهران تايوان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 325 32,741,319 Rls. 1,108 $
45 12 1394 غرب تهران تايوان 82084000 کارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کشاورزي, باغباني وگلکاري. 156 30,369,024 Rls. 1,008 $
46 12 1394 غرب تهران تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 10 29,299,069 Rls. 978 $
47 12 1394 غرب تهران تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 205 16,025,049 Rls. 531 $
48 12 1394 غرب تهران تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 368 14,099,904 Rls. 468 $
49 12 1394 غرب تهران تايوان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 44 3,948,700 Rls. 136 $
مجموع کل
119,287,299,944 ريال
مجموع کل
4,039,956 دلار
[1]