آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 17,576,638 5,964,457,009,432 Rls. 200,188,338 $
2 12 1394 غرب تهران فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,966,713 327,128,859,513 Rls. 10,986,718 $
3 12 1394 غرب تهران فرانسه 98870316 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 716,643 251,184,780,288 Rls. 9,188,784 $
4 12 1394 غرب تهران فرانسه 29371200 انسولين و املاح آن 150 245,036,708,995 Rls. 8,295,537 $
5 12 1394 غرب تهران فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 459,859 28,239,770,820 Rls. 955,552 $
6 12 1394 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 48,125 25,010,374,000 Rls. 836,652 $
7 12 1394 غرب تهران فرانسه 84821000 بلبرينگ. 52,728 24,680,193,563 Rls. 835,174 $
8 12 1394 غرب تهران فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 35,810 17,606,558,533 Rls. 593,351 $
9 12 1394 غرب تهران فرانسه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 153,100 16,561,432,976 Rls. 554,890 $
10 12 1394 غرب تهران فرانسه 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 33,844 15,817,400,579 Rls. 535,655 $
11 12 1394 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 25,220 14,874,527,962 Rls. 502,750 $
12 12 1394 غرب تهران فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 31,103 13,426,848,060 Rls. 449,448 $
13 12 1394 غرب تهران فرانسه 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 96,435 10,820,108,556 Rls. 367,661 $
14 12 1394 غرب تهران فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 52,169 9,297,131,965 Rls. 314,114 $
15 12 1394 غرب تهران فرانسه 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 14,927 8,196,567,876 Rls. 273,675 $
16 12 1394 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 12,939 7,819,973,274 Rls. 263,081 $
17 12 1394 غرب تهران فرانسه 33051000 شامپوها 29,358 6,773,121,472 Rls. 225,112 $
18 12 1394 غرب تهران فرانسه 34039910 روانکكننده سيليكوني 119,376 6,163,370,830 Rls. 211,245 $
19 12 1394 غرب تهران فرانسه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,296 5,546,524,963 Rls. 184,348 $
20 12 1394 غرب تهران فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 5,101 5,181,503,515 Rls. 173,463 $
21 12 1394 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,205 4,999,179,092 Rls. 169,240 $
22 12 1394 غرب تهران فرانسه 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 3,491 4,894,108,560 Rls. 162,277 $
23 12 1394 غرب تهران فرانسه 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 187 4,805,810,406 Rls. 170,075 $
24 12 1394 غرب تهران فرانسه 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 5,105 4,753,155,067 Rls. 161,046 $
25 12 1394 غرب تهران فرانسه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,880 4,723,570,704 Rls. 159,753 $
26 12 1394 غرب تهران فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 8,282 4,272,991,604 Rls. 144,164 $
27 12 1394 غرب تهران فرانسه 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 31,871 4,077,581,018 Rls. 135,834 $
28 12 1394 غرب تهران فرانسه 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 5,000 3,927,709,148 Rls. 130,138 $
29 12 1394 غرب تهران فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 16,005 3,908,822,520 Rls. 129,509 $
30 12 1394 غرب تهران فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 9,970 3,823,904,269 Rls. 128,897 $
31 12 1394 غرب تهران فرانسه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 19,000 3,575,802,475 Rls. 119,313 $
32 12 1394 غرب تهران فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 617 3,279,629,106 Rls. 109,023 $
33 12 1394 غرب تهران فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 28,627 3,093,343,388 Rls. 104,744 $
34 12 1394 غرب تهران فرانسه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 445 3,043,926,730 Rls. 102,828 $
35 12 1394 غرب تهران فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 580 2,940,989,279 Rls. 97,760 $
36 12 1394 غرب تهران فرانسه 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 29,665 2,891,859,594 Rls. 98,918 $
37 12 1394 غرب تهران فرانسه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 17,030 2,710,549,264 Rls. 91,568 $
38 12 1394 غرب تهران فرانسه 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 39,800 2,537,635,745 Rls. 85,902 $
39 12 1394 غرب تهران فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 21,015 2,446,513,203 Rls. 83,150 $
40 12 1394 غرب تهران فرانسه 34011140 صابون طبي 6,720 2,338,910,640 Rls. 78,068 $
41 12 1394 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 8,779 2,313,504,468 Rls. 77,228 $
42 12 1394 غرب تهران فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 2,244 2,213,169,079 Rls. 74,828 $
43 12 1394 غرب تهران فرانسه 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 3,917 1,973,260,342 Rls. 65,925 $
44 12 1394 غرب تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 36,778 1,904,639,684 Rls. 64,883 $
45 12 1394 غرب تهران فرانسه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 8,456 1,808,476,633 Rls. 61,699 $
46 12 1394 غرب تهران فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 13,830 1,706,601,990 Rls. 58,509 $
47 12 1394 غرب تهران فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 16,715 1,692,864,024 Rls. 58,469 $
48 12 1394 غرب تهران فرانسه 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,134 1,688,937,879 Rls. 55,955 $
49 12 1394 غرب تهران فرانسه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 3,500 1,681,346,821 Rls. 57,141 $
50 12 1394 غرب تهران فرانسه 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 2,042 1,661,591,097 Rls. 57,736 $
51 12 1394 غرب تهران فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,804 1,643,054,482 Rls. 56,775 $
52 12 1394 غرب تهران فرانسه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 7,228 1,625,391,253 Rls. 54,259 $
53 12 1394 غرب تهران فرانسه 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 26,322 1,581,609,910 Rls. 53,667 $
54 12 1394 غرب تهران فرانسه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 20,541 1,580,150,534 Rls. 53,446 $
55 12 1394 غرب تهران فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 1,578 1,578,525,110 Rls. 52,750 $
56 12 1394 غرب تهران فرانسه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 8,000 1,542,368,645 Rls. 51,464 $
57 12 1394 غرب تهران فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 450 1,438,380,000 Rls. 47,983 $
58 12 1394 غرب تهران فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 6,787 1,434,437,802 Rls. 47,525 $
59 12 1394 غرب تهران فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,880 1,430,002,023 Rls. 48,293 $
60 12 1394 غرب تهران فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,860 1,405,013,294 Rls. 46,771 $
61 12 1394 غرب تهران فرانسه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 3,720 1,399,328,859 Rls. 46,429 $
62 12 1394 غرب تهران فرانسه 95066930 گوي (توپ) رنگي مخصوص ورزش پينت بال 12,962 1,210,455,553 Rls. 41,413 $
63 12 1394 غرب تهران فرانسه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,640 1,194,239,329 Rls. 40,664 $
64 12 1394 غرب تهران فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,044 1,183,888,768 Rls. 39,913 $
65 12 1394 غرب تهران فرانسه 29054300 مانيتول 5,000 1,132,869,300 Rls. 37,563 $
66 12 1394 غرب تهران فرانسه 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 19,523 1,130,331,739 Rls. 40,154 $
67 12 1394 غرب تهران فرانسه 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 19,500 1,103,132,550 Rls. 36,536 $
68 12 1394 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,547 1,062,591,810 Rls. 36,000 $
69 12 1394 غرب تهران فرانسه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 7,216 1,059,304,948 Rls. 35,074 $
70 12 1394 غرب تهران فرانسه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 932 1,000,041,340 Rls. 34,505 $
71 12 1394 غرب تهران فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,613 973,571,243 Rls. 32,273 $
72 12 1394 غرب تهران فرانسه 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 4,140 937,797,520 Rls. 31,296 $
73 12 1394 غرب تهران فرانسه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 917,452,655 Rls. 30,627 $
74 12 1394 غرب تهران فرانسه 98870341 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري ديزل ونيمه ديزل با حجم سيلندر از 2000cc تا 2500ccک با ساخت داخل كمتراز 14% 3,014 913,895,000 Rls. 30,509 $
75 12 1394 غرب تهران فرانسه 90191010 تشک موا ج 4,500 893,745,300 Rls. 29,779 $
76 12 1394 غرب تهران فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,775 820,149,164 Rls. 27,364 $
77 12 1394 غرب تهران فرانسه 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 4,200 813,899,333 Rls. 26,987 $
78 12 1394 غرب تهران فرانسه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 9,750 768,995,850 Rls. 25,477 $
79 12 1394 غرب تهران فرانسه 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 16,629 757,640,438 Rls. 25,086 $
80 12 1394 غرب تهران فرانسه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 3,890 754,413,708 Rls. 25,462 $
81 12 1394 غرب تهران فرانسه 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 2,384 703,573,709 Rls. 23,514 $
82 12 1394 غرب تهران فرانسه 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 311 685,617,820 Rls. 22,903 $
83 12 1394 غرب تهران فرانسه 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,431 661,929,000 Rls. 22,168 $
84 12 1394 غرب تهران فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,300 562,745,040 Rls. 18,633 $
85 12 1394 غرب تهران فرانسه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 4,000 552,387,604 Rls. 18,443 $
86 12 1394 غرب تهران فرانسه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,876 544,652,618 Rls. 18,566 $
87 12 1394 غرب تهران فرانسه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 473 518,380,572 Rls. 17,327 $
88 12 1394 غرب تهران فرانسه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 389 497,891,000 Rls. 16,758 $
89 12 1394 غرب تهران فرانسه 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 310 497,218,176 Rls. 16,473 $
90 12 1394 غرب تهران فرانسه 84798960 دستگاههاي تست وشستشوي انژكتور خودروهاي بنزيني 258 488,502,834 Rls. 16,343 $
91 12 1394 غرب تهران فرانسه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 301 448,203,840 Rls. 15,348 $
92 12 1394 غرب تهران فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 370 440,254,043 Rls. 14,838 $
93 12 1394 غرب تهران فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 146 440,144,110 Rls. 14,690 $
94 12 1394 غرب تهران فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 994 439,778,880 Rls. 14,731 $
95 12 1394 غرب تهران فرانسه 32064910 --- گرانول مستربچ 5,205 436,299,878 Rls. 14,790 $
96 12 1394 غرب تهران فرانسه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 194 409,738,469 Rls. 14,182 $
97 12 1394 غرب تهران فرانسه 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 5,570 407,274,065 Rls. 13,530 $
98 12 1394 غرب تهران فرانسه 95061100 ا سکي روي برف 1,826 403,801,200 Rls. 13,380 $
99 12 1394 غرب تهران فرانسه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 1,659 400,345,747 Rls. 13,310 $
100 12 1394 غرب تهران فرانسه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 376 399,026,228 Rls. 13,245 $
مجموع کل
7,140,737,593,292 ريال
مجموع کل
240,549,344 دلار