آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,062,235 35,975,698,850 Rls. 1,197,186 $
2 12 1394 غرب تهران فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 935,302 30,263,183,954 Rls. 1,030,401 $
3 12 1394 غرب تهران فنلاند 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 40,273 1,370,363,510 Rls. 45,470 $
4 12 1394 غرب تهران فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 5,036 446,495,224 Rls. 14,792 $
مجموع کل
68,055,741,538 ريال
مجموع کل
2,287,849 دلار
[1]