آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 132,934 581,083,746,927 Rls. 19,493,584 $
2 12 1394 غرب تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,031,832 182,065,407,260 Rls. 6,065,594 $
3 12 1394 غرب تهران چين 84821000 بلبرينگ. 1,854,326 123,522,838,296 Rls. 4,251,434 $
4 12 1394 غرب تهران چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 183,923 114,780,139,343 Rls. 3,844,661 $
5 12 1394 غرب تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 59,615 106,216,584,908 Rls. 3,578,179 $
6 12 1394 غرب تهران چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 387,600 100,128,829,958 Rls. 3,405,019 $
7 12 1394 غرب تهران چين 85340000 مدا رهاي چاپي 49,829 89,709,117,464 Rls. 3,077,582 $
8 12 1394 غرب تهران چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 738,519 42,827,993,022 Rls. 1,429,973 $
9 12 1394 غرب تهران چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 113,166 41,169,324,534 Rls. 1,382,214 $
10 12 1394 غرب تهران چين 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 81,854 40,529,060,166 Rls. 1,382,542 $
11 12 1394 غرب تهران چين 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 880,959 40,157,401,122 Rls. 1,351,841 $
12 12 1394 غرب تهران چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 722,270 40,007,651,083 Rls. 1,331,636 $
13 12 1394 غرب تهران چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 39,200 39,043,604,271 Rls. 1,325,798 $
14 12 1394 غرب تهران چين 55091200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا زنايلون, ياساير پلي اميدها ، آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 684,383 35,610,052,678 Rls. 1,219,338 $
15 12 1394 غرب تهران چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 244,620 28,156,415,727 Rls. 932,615 $
16 12 1394 غرب تهران چين 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 19,280 27,943,957,451 Rls. 974,266 $
17 12 1394 غرب تهران چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 32,865 27,676,009,148 Rls. 950,293 $
18 12 1394 غرب تهران چين 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 150,373 25,649,243,050 Rls. 862,935 $
19 12 1394 غرب تهران چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 205,617 25,503,677,542 Rls. 894,897 $
20 12 1394 غرب تهران چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 89,149 25,153,657,499 Rls. 851,683 $
21 12 1394 غرب تهران چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 48,252 21,504,787,152 Rls. 728,148 $
22 12 1394 غرب تهران چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 108,292 21,359,718,694 Rls. 725,971 $
23 12 1394 غرب تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 247,149 18,580,814,539 Rls. 624,352 $
24 12 1394 غرب تهران چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 501,501 17,836,440,031 Rls. 592,836 $
25 12 1394 غرب تهران چين 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 86,300 17,693,555,781 Rls. 625,104 $
26 12 1394 غرب تهران چين 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 142,074 17,381,793,660 Rls. 579,758 $
27 12 1394 غرب تهران چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 23,078 17,142,526,714 Rls. 581,017 $
28 12 1394 غرب تهران چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 62,446 16,588,414,759 Rls. 561,006 $
29 12 1394 غرب تهران چين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 24,905 14,863,025,741 Rls. 502,817 $
30 12 1394 غرب تهران چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 248,249 14,614,047,047 Rls. 492,156 $
31 12 1394 غرب تهران چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 272,909 14,349,458,591 Rls. 477,915 $
32 12 1394 غرب تهران چين 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 8,920 13,954,910,800 Rls. 465,862 $
33 12 1394 غرب تهران چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 255,629 13,780,365,390 Rls. 459,190 $
34 12 1394 غرب تهران چين 85044060 ا نوا ع UPS 66,020 13,612,567,531 Rls. 458,001 $
35 12 1394 غرب تهران چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 343,735 13,565,658,290 Rls. 463,169 $
36 12 1394 غرب تهران چين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 11,570 13,555,740,572 Rls. 452,439 $
37 12 1394 غرب تهران چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 271,080 13,448,564,311 Rls. 455,344 $
38 12 1394 غرب تهران چين 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 478,800 12,867,985,271 Rls. 434,452 $
39 12 1394 غرب تهران چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 230,667 12,440,611,773 Rls. 415,747 $
40 12 1394 غرب تهران چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 280,208 12,216,643,772 Rls. 410,194 $
41 12 1394 غرب تهران چين 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 233,774 12,103,442,343 Rls. 404,664 $
42 12 1394 غرب تهران چين 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 142,057 11,693,267,743 Rls. 398,895 $
43 12 1394 غرب تهران چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 34,103 10,919,323,944 Rls. 362,127 $
44 12 1394 غرب تهران چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 146,503 10,775,737,141 Rls. 362,988 $
45 12 1394 غرب تهران چين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 42,940 10,773,133,872 Rls. 360,070 $
46 12 1394 غرب تهران چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 169,278 10,434,840,376 Rls. 350,645 $
47 12 1394 غرب تهران چين 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 68,645 10,425,876,532 Rls. 360,804 $
48 12 1394 غرب تهران چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 141,038 10,185,540,910 Rls. 343,450 $
49 12 1394 غرب تهران چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 14,143 9,888,401,558 Rls. 332,690 $
50 12 1394 غرب تهران چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 173,567 9,875,050,641 Rls. 329,716 $
51 12 1394 غرب تهران چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 325,693 9,644,813,224 Rls. 321,897 $
52 12 1394 غرب تهران چين 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 21,793 9,512,130,000 Rls. 320,894 $
53 12 1394 غرب تهران چين 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 186,264 9,462,614,915 Rls. 315,419 $
54 12 1394 غرب تهران چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 18,954 9,448,061,102 Rls. 313,817 $
55 12 1394 غرب تهران چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 79,514 9,299,093,079 Rls. 311,341 $
56 12 1394 غرب تهران چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 12,907 9,295,667,126 Rls. 313,320 $
57 12 1394 غرب تهران چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 87,356 8,947,188,269 Rls. 299,548 $
58 12 1394 غرب تهران چين 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 171,099 8,933,333,757 Rls. 298,073 $
59 12 1394 غرب تهران چين 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 47,458 8,630,008,782 Rls. 287,758 $
60 12 1394 غرب تهران چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 252,901 8,548,796,112 Rls. 287,751 $
61 12 1394 غرب تهران چين 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 37,096 8,487,587,178 Rls. 286,981 $
62 12 1394 غرب تهران چين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 29,332 8,301,218,805 Rls. 278,330 $
63 12 1394 غرب تهران چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 23,982 8,093,628,051 Rls. 273,842 $
64 12 1394 غرب تهران چين 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 178,000 8,074,943,710 Rls. 270,227 $
65 12 1394 غرب تهران چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 202,537 7,978,747,359 Rls. 268,750 $
66 12 1394 غرب تهران چين 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 134,670 7,976,457,379 Rls. 266,930 $
67 12 1394 غرب تهران چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 47,713 7,887,472,398 Rls. 263,301 $
68 12 1394 غرب تهران چين 85044050 کنترل دور موتورInverter 43,874 7,794,475,011 Rls. 261,172 $
69 12 1394 غرب تهران چين 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 41,128 7,778,765,942 Rls. 257,999 $
70 12 1394 غرب تهران چين 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 513,000 7,765,427,880 Rls. 258,342 $
71 12 1394 غرب تهران چين 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 116,042 7,748,813,449 Rls. 261,099 $
72 12 1394 غرب تهران چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 36,827 7,720,262,355 Rls. 258,388 $
73 12 1394 غرب تهران چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 195,782 7,718,356,895 Rls. 257,287 $
74 12 1394 غرب تهران چين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 131,935 7,692,174,090 Rls. 262,136 $
75 12 1394 غرب تهران چين 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 159,499 7,461,542,308 Rls. 248,006 $
76 12 1394 غرب تهران چين 54041100 تک رشته الا ستو مريك سينتتيک 67دسي تکس يا بيشتركه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 202,383 7,336,556,076 Rls. 243,383 $
77 12 1394 غرب تهران چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,749 7,324,536,039 Rls. 249,457 $
78 12 1394 غرب تهران چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 49,547 7,181,050,332 Rls. 238,963 $
79 12 1394 غرب تهران چين 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 22,919 6,979,430,290 Rls. 235,215 $
80 12 1394 غرب تهران چين 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 126,070 6,923,905,357 Rls. 233,183 $
81 12 1394 غرب تهران چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 89,066 6,627,418,148 Rls. 220,880 $
82 12 1394 غرب تهران چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 95,540 6,536,166,316 Rls. 221,507 $
83 12 1394 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 80,246 6,476,570,999 Rls. 215,764 $
84 12 1394 غرب تهران چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 25,805 6,309,814,437 Rls. 209,009 $
85 12 1394 غرب تهران چين 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 127,162 6,308,714,737 Rls. 213,866 $
86 12 1394 غرب تهران چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 32,456 6,145,787,402 Rls. 204,415 $
87 12 1394 غرب تهران چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 27,781 6,095,937,342 Rls. 208,892 $
88 12 1394 غرب تهران چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 110,792 6,044,617,103 Rls. 201,850 $
89 12 1394 غرب تهران چين 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 12,000 5,979,721,079 Rls. 207,042 $
90 12 1394 غرب تهران چين 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 107,202 5,925,071,048 Rls. 198,503 $
91 12 1394 غرب تهران چين 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,104 5,885,007,408 Rls. 194,976 $
92 12 1394 غرب تهران چين 85177020 آنتن مخابراتي 12,045 5,855,838,300 Rls. 195,390 $
93 12 1394 غرب تهران چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 28,950 5,836,026,486 Rls. 196,486 $
94 12 1394 غرب تهران چين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 84,809 5,456,110,648 Rls. 183,206 $
95 12 1394 غرب تهران چين 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 62,187 5,413,614,505 Rls. 181,936 $
96 12 1394 غرب تهران چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 29,460 5,395,959,005 Rls. 182,968 $
97 12 1394 غرب تهران چين 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 22,468 5,272,990,685 Rls. 180,436 $
98 12 1394 غرب تهران چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 35,806 5,180,203,608 Rls. 173,522 $
99 12 1394 غرب تهران چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 75,049 5,064,805,336 Rls. 169,758 $
100 12 1394 غرب تهران چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 13,227 5,042,013,277 Rls. 167,353 $
مجموع کل
2,518,166,402,067 ريال
مجموع کل
84,888,181 دلار