آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 12,788 25,953,870,784 Rls. 867,779 $
2 12 1394 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 3,900 7,055,593,929 Rls. 235,770 $
3 12 1394 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 6,060 6,943,329,689 Rls. 232,090 $
4 12 1394 غرب تهران ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,000 6,899,284,616 Rls. 230,758 $
5 12 1394 غرب تهران ژاپن 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 105,370 5,032,820,744 Rls. 166,766 $
6 12 1394 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,400 3,898,968,814 Rls. 130,313 $
7 12 1394 غرب تهران ژاپن 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 7,903 3,470,902,084 Rls. 116,712 $
8 12 1394 غرب تهران ژاپن 73152000 زنجيرمانع لغزندگي ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد. 48,552 3,300,605,912 Rls. 110,536 $
9 12 1394 غرب تهران ژاپن 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 33,768 2,957,722,321 Rls. 101,171 $
10 12 1394 غرب تهران ژاپن 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 970 2,268,013,015 Rls. 75,709 $
11 12 1394 غرب تهران ژاپن 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 1,500 1,993,470,500 Rls. 66,500 $
12 12 1394 غرب تهران ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,000 1,818,160,400 Rls. 60,200 $
13 12 1394 غرب تهران ژاپن 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 2,112 1,545,202,435 Rls. 51,274 $
14 12 1394 غرب تهران ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 1,300 1,240,617,085 Rls. 43,532 $
15 12 1394 غرب تهران ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,500 1,213,396,800 Rls. 40,200 $
16 12 1394 غرب تهران ژاپن 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 15,000 1,174,992,000 Rls. 39,000 $
17 12 1394 غرب تهران ژاپن 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 7,500 1,099,905,500 Rls. 36,536 $
18 12 1394 غرب تهران ژاپن 87032339 ---ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي 1,500 1,047,696,150 Rls. 34,950 $
19 12 1394 غرب تهران ژاپن 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 2,100 975,847,703 Rls. 32,588 $
20 12 1394 غرب تهران ژاپن 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 10,896 919,855,920 Rls. 30,480 $
21 12 1394 غرب تهران ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 4,154 871,467,660 Rls. 29,078 $
22 12 1394 غرب تهران ژاپن 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 12,500 849,720,301 Rls. 28,743 $
23 12 1394 غرب تهران ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,108 484,047,262 Rls. 16,371 $
24 12 1394 غرب تهران ژاپن 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 2,900 409,030,190 Rls. 14,475 $
25 12 1394 غرب تهران ژاپن 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 8,000 382,307,512 Rls. 13,507 $
26 12 1394 غرب تهران ژاپن 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 1,270 361,968,648 Rls. 12,242 $
27 12 1394 غرب تهران ژاپن 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 450 309,545,681 Rls. 10,333 $
28 12 1394 غرب تهران ژاپن 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,530 228,417,907 Rls. 7,688 $
29 12 1394 غرب تهران ژاپن 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 880 96,805,380 Rls. 3,215 $
30 12 1394 غرب تهران ژاپن 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 450 83,677,396 Rls. 2,802 $
31 12 1394 غرب تهران ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 40 682,709 Rls. 23 $
مجموع کل
84,887,927,046 ريال
مجموع کل
2,841,342 دلار
[1]